Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa tarkastellaan taajaman kasvusuunnat.

Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää keskustan lisäksi lähiympäristön kyläalueet lukuun ottamatta Iin Asemakylää.
Iin keskustaajaman osayleiskaava: osayleiskaavapdf, 10782 kb, kaavaselostuspdf, 6227 kb, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1370 kb, alueinventointipdf, 5383 kb, alueinventoinnin liitteetpdf, 22482 kb, arkeologinen inventointipdf, 13030 kb, luontoselvityspdf, 1648 kb, maisemaselvityspdf, 25379 kb, liikenneverkkopdf, 1096 kb, Illinsaaren mitoitustaulukkopdf, 258 kb,luonnosvaiheen palautepdf, 17692 kb, toisen luonnosvaiheen palautepdf, 8394 kb ja ehdotusvaiheen palautepdf, 15318 kb.

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus (Asemakylä osayleiskaava) hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ohjaa alueen maankäyttöä antaen Iijoen rantavyöhykkeellä perusteet rakennuslupien ja poikkeamispäätösten käsittelylle sekä varaa alueen valtatie 4:n ohikulkutien uudelle linjaukselle Iin kohdalla. Kaavakartta 1pdf, 3099 kb, Kaavakartta 2pdf, 535 kb, Kaavaselostuspdf, 3385 kb.

Viime vuosina on Ojakylän alueelle muodostunut uutta pientaloasutusta ja rakentamishalukkuutta on edelleen. Alueelle on valmistunut osayleiskaavan laajennuspdf, 429 kb.


Merenrannikon ja saarten alueella sekä Oijärvellä on voimassa olevat yleiskaavat; Pitkäniemen aluepdf, 1052 kb, Iijokisuun aluepdf, 1240 kb, Laitakarin aluepdf, 946 kb, Olhavan aluepdf, 1130 kb, Ulkosaaret yläosapdf, 399 kb ja alaosapdf, 353 kb / kaavamääräyksetpdf, 479 kb; Kuivaniemen aluepdf, 1615 kb/ kaavamääräyksetpdf, 132 kb; Oijärvipdf, 2962 kb.


Tuulivoimapuistojen osayleiskaavat: Olhavan tuulivoimapuistopdf, 3590 kb, Olhavan tuulivoimapuiston laajennuspdf, 2432 kb, Nybyn tuulivoimapuistopdf, 2275 kb, Myllykankaan tuulivoimapuistopdf, 1545 kb ja Isokankaan tuulivoimapuisto (
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 425 kb, osayleiskaavaehdotuspdf, 3054 kb, kaavaselostuspdf, 9375 kb, ympäristöselvityspdf, 26039 kb, Natura-arviointipdf, 1918 kb ja arkeologinen raporttipdf, 8200 kb).
Suurhiekan merituulipuisto; osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1937 kb (OAS), osayleiskaavapdf, 2220 kb ja kaavaselostuspdf, 3774 kb. Lisätietoa tuulipuistohankkeesta ja siinä tehdyistä selvityksistä hankkeesta vastaavan sivuilta: http://www.wpd-finland.com/fi/tuulivoimaprojektit/merituulivoima/li-suurhiekka.html.Vireillä olevia yleiskaavoja:

Palokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (khall 3.4.2017), y
mpäristövaikutusten arviointiohjelmaan (YVA) liittyvät asiakirjat, annetut lausunnot sekä ohjelman eteneminen päivittyvät prosessin edetessä Ympäristöhallinnon sivuille osoitteeseen: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/
Palokankaan_tuulivoimapuisto_Ii/Palokankaan_tuulivoimapuisto_Ii(39129)

Pahkakosken tuulivoimapuiston osayleiskaava:osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 2541 kb, ympärisövaikutusten arviointiohjelmaan (YVA) liittyvät asiakirjat, annetut lausunnot sekä ohjelman eteneminen päivittyvät prosessin edetessä myös Ympäristöhallinnon sivuille osoitteeseen: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/
Iin_Pahkakosken_tuulivoimahanke_Ii/Iin_Pahkakosken_tuulivoimahanke_Ii(36185)Asiakirjojen avaaminen:
Osa tiedostoista voi olla Pdf muodossa. Ilmaisen Adobe Readerin voit ladata oheisesta kuvakkeesta:
Get Adobe® Reader®