Kunnan ympäristöpalkinto

Vuoden 2015 ympäristöpalkinto luovutettiin Iin kotiseutuviikon pääjuhlassa 3.7.2016 Juho Tauriaiselle yhteisöllisen siivousprojektin järjestämisestä kuntataajaman ilmeen ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Palkinnon tavoitteena on tukea Iin kestävän kehityksen periaatteita sekä tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille.

Säännöt:

Palkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.

Vuoden ympäristöpalkintoa voivat ehdottaa yksityiset ihmiset, yritykset, yhdistykset, järjestöt tai muut toimijat.

Palkinnosta päättää Iin kunnanhallitus Iin ympäristöyhdistyksen esityksestä. Tarvittaessa kunnanhallitus voi jakaa kunniamainintoja.

Voittaja saa Vuoden ympäristöpalkinto –tunnuksen sekä 500 euron lahjashekin. Palkinto julkistetaan vuosittain Iin kotiseutujuhlan yhteydessä.

Lisätiedot:
Hallintojohtaja Annastiina Junnila
p. 040 6464 011, annastiina.junnila@ii.fi