Kunnan ympäristöpalkinto

Vuoden 2016 ympäristöpalkinto myönnettiin taiteilija Sanna Koivistolle Iin kotiseutuviikon pääjuhlassa 2.7.2017.

Iin ympäristöyhdistyksen esityksen mukaan, Koivisto edistää teoksillaan ja opetustoiminnallaan Iin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti paikallisuutta, luonnonvarojen ja kulttuuriympäristön säilyttämistä sekä ihmisoikeuksia ja -arvoja.

Ympäristöpalkinnon tavoitteena on tukea Iin kestävän kehityksen periaatteita sekä tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille.

Säännöt:

Palkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.

Vuoden ympäristöpalkintoa voivat ehdottaa yksityiset ihmiset, yritykset, yhdistykset, järjestöt tai muut toimijat.

Palkitseminen:

Palkinnosta päättää Iin kunnanhallitus Iin ympäristöyhdistyksen esityksestä. Tarvittaessa kunnanhallitus voi jakaa kunniamainintoja.

Palkinnon tavoitteena on tukea Iin kestävän kehityksen periaatteita sekä tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille. Voittaja saa Vuoden ympäristöpalkinto –tunnuksen sekä 500 euron lahjashekin. Palkinto julkistetaan vuosittain heinäkuussa Iin kotiseutujuhlan yhteydessä.

Aikaisemmin palkitut:

2015: Juho Tauriainen, yhteisöllisen siivousprojektin järjestäminen kuntataajaman ilmeen ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Lisätiedot:
Iin kunta, hallintojohtaja Annastiina Junnila
p. 040 6464 011, annastiina.junnila@ii.fi

Iin ympäristöyhdistys ry, puheenjohtaja Teijo Liedes
p. 040 718 8401, teijo.liedes@ii.fi