Esiopetukseen ilmoittautuminen 2023

Esiopetukseen ilmoittautuminen ajalla 13.3.-24.3.2023 koskee vuonna 2017 syntyneitä lapsia, jotka eivät ole olleet aiemmin esiopetuksessa.

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun 2022-2023 osallistuneet vuonna 2017 syntyneet lapset jatkavat esiopetuksessa toisen vuoden eikä heidän tarvitse ilmoittautua.

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetusta annetaan 19h/vko lukuvuoden aikana. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien työjärjestystä. Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta esiopetuspaikasta. Esiluokan oppilaalle, jonka koulumatka on yli 3km, kunta järjestää koulukyydin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi kaikki koulureitit arvioidaan Koululiitu-menetelmällä ja liian vaaralliseksi katsottujen reittien osalta järjestetään myös maksuton kuljetus. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa, kunta ei järjestä kuljetusta päiväkotiin. Lisätietoa koulukuljetuksista ja niihin sovellettavista periaatteista löytyy kunnan verkkosivuilta https://www.ii.fi/koulukuljetukset.

  1. Esiopetuksen toteuttaminen

Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta(hoitoa) esiopetusajan ulkopuolella, sijoittuvat päiväkoteihin. Esiopetus on päiväkodissa maksuton, mutta esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus on maksullista. Päiväkodeissa ei tarjota pelkkää esiopetusta, vaan lisäksi lapsella tulee olla tarve myös varhaiskasvatukselle. Täydentävän varhaiskasvatuksen maksuluokista saa lisätietoa varhaiskasvatuksen nettisivuilta.

Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat pääasiassa lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2023 - 2024. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esiopetuspaikoista kevään 2023 aikana.

Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin oppilaalle osoitettuun ryhmään. Mahdollisuuksien mukaan toive pyritään toteuttamaan. Huoltaja vastaa tällöin oppilaan kuljetuksesta.

Esiopetuksen/koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023- 2024 on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa helmikuussa.

  1. Kouluissa annettavaan esiopetukseen ilmoittautuminen

Koulujen yhteydessä annettavaan esiopetukseen ilmoittaminen tapahtuu Wilma – ympäristössä. Wilmaan kirjautumisen jälkeen valitaan ylävalikosta kohta ”Lomakkeet” ja sieltä lomake ”Esiopetukseen ilmoittautuminen” Lomakkeeseen täydennetään pyydetyt tiedot ja painetaan lopuksi ”Tallenna tiedot” – painiketta. Kaikille väestötietorekisteristä löytyvien Iin kunnan alueella asuvien vuonna 2017 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään kirjepostina Wilman avainkoodi, jolla huoltajat voivat tehdä itselleen Wilma tunnukset, jos huoltajalla ei ole olemassa Wilma -tunnusta.  Mikäli huoltajalla on jo olemassa Wilma – tunnus, kirjautuminen tapahtuu sen avulla. Lisätietoa esioppilaaksi otosta kouluissa annettavan esiopetuksen osalta saa kouluilta tai opetuksen toimistosihteereiltä tai Iin kunnan nettisivuilta osoitteessa  www.ii.fi/koulut

Tarkempia tietoja kouluilla annettavasta esiopetuksesta antavat:

Aseman koulu vs. koulunjohtaja Marja Nousiainen, puh. 050 3388 902
Haminan koulu rehtori Jari-Jukka Jokela, puh. 050 3950 463
Jakun koulu vs. koulunjohtaja Tuomas Ojala, puh. 050 3950 465
Kuivaniemen koulu rehtori Markku Varanka, puh. 040 6877 871

  1. Kunnallisissa päiväkodeissa annettavaan esiopetukseen ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma – ympäristössä. Wilmaan kirjautumisen jälkeen valitaan ylävalikosta kohta ”Lomakkeet” ja sieltä lomake ”Esiopetukseen ilmoittautuminen” Lomakkeeseen täydennetään pyydetyt tiedot ja painetaan lopuksi ”Tallenna tiedot” – painiketta. Kaikille väestötietorekisteristä löytyvien Iin kunnan alueella asuvien vuonna 2017 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään kirjepostina Wilman avainkoodi, jolla huoltajat voivat tehdä itselleen Wilma tunnukset, jos huoltajalla ei ole olemassa Wilma -tunnusta.  Mikäli huoltajalla on jo olemassa Wilma – tunnus, kirjautuminen tapahtuu sen avulla.

Tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen esiopetuksesta antavat:

Nikkarin päiväkoti Kirsti Tuominen, puh. 040 357 7999
Tikkasen päiväkoti Tanja Rajala, puh. 040 723 8800
Kotikujan päiväkoti Tiina Kallio, puh. 040 768 7883
Varhaiskasvatuspäällikkö Virpi Risteelä, puh. 040 773 1783 ja vs. varhaiskasvatusjohtaja Anna-Leena Moilanen, puh. 040 623 3550

  1. Yksityisissä päiväkodeissa annettava esiopetus

Iin alueen yksityisissä päiväkodeissa on tavoitteena toimintakaudella 2023-2024 järjestää esiopetusta. Päiväkoti Harjuntähden ja Pilke Tahdin päiväkodin esiopetukseen haetaan yhteisellä lomakkeella Wilma- järjestelmässä. Yksityisiä päiväkoteja ei ole Suomessa otettu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun eli niissä järjestetään vain yksivuotista esiopetusta. Esiopetus on maksutonta sekä kunnallisessa että yksityisessä päiväkodissa sekä kouluilla.

Esiopetukseen ilmoittautumisen päätyttyä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esiopetusryhmien muodostamisesta. Ryhmäkoko on vähintään 7 esioppilasta, jotta ryhmä muodostetaan.

Iissä 2.3.2023
Iin kunta
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut