Ilmoittautuminen esiopetukseen lv. 2022-23 avoinna 16.2.2022 asti

Esiopetukseen ilmoittautuminen ajalla 24.1.-16.2.2022 koskee vuonna 2016 syntyneitä lapsia, jotka eivät ole olleet aiemmin esiopetuksessa.

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun 2021-2022 osallistuneet vuonna 2016 syntyneet lapset jatkavat esiopetuksessa toisen vuoden eikä heidän tarvitse ilmoittautua. Vuonna 2017 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään esiopetuskokeiluun valinnasta tiedote, kun saamme hakuprosessiin Opetusministeriöstä ohjeet.    

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetusta annetaan 19h/vko lukuvuoden aikana. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien työjärjestystä.

Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta esiopetuspaikasta. Esiluokan oppilaalle, jonka koulumatka on yli 3km, kunta järjestää koulukyydin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi kaikki koulureitit arvioidaan Koululiitu-menetelmällä ja liian vaaralliseksi katsottujen reittien osalta järjestetään myös maksuton kuljetus. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa, kunta ei järjestä kyyditystä päiväkotiin.

 • Lisätietoa koulukuljetuksista ja niihin sovellettavista periaatteista löytyy kunnan verkkosivuilta: ii.fi/koulukuljetukset

Esiopetuksen toteuttaminen
Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta(hoitoa) esiopetusajan ulkopuolella, sijoittuvat päiväkoteihin. Esiopetus on päiväkodissa maksuton, mutta esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus on maksullista. Päiväkodeissa ei tarjota pelkkää esiopetusta, vaan lisäksi lapsella tulee olla tarve myös varhaiskasvatukselle. Täydentävän varhaiskasvatuksen maksuluokista saa lisätietoa varhaiskasvatuksen verkkosivuilta.

Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat pääasiassa lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2022 - 2023. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esiopetuspaikoista kevään 2022 aikana.

Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin oppilaalle osoitettuun ryhmään. Mahdollisuuksien mukaan toive pyritään toteuttamaan. Huoltaja vastaa tällöin oppilaan kuljetuksesta.

Esiopetuksen/koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022- 2023 päätetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa helmikuussa ja ne tulevat nähtäville kunnan verkkosivuille.

Kouluissa annettavaan esiopetukseen ilmoittautuminen
Koulujen yhteydessä annettavaan esiopetukseen ilmoittaminen tapahtuu Wilma – ympäristössä. Wilmaan kirjautumisen jälkeen valitaan ylävalikosta kohta ”Lomakkeet” ja sieltä lomake ”Esiopetukseen ilmoittautuminen” Lomakkeeseen täydennetään pyydetyt tiedot ja painetaan lopuksi ”Tallenna tiedot” – painiketta. Kaikille väestötietorekisteristä löytyvien Iin kunnan alueella asuvien vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajille on lähetetty kirjepostina Wilman avainkoodi, jolla kirjautumisen voi suorittaa.  Mikäli huoltajalla on jo olemassa Wilma – tunnukset, kirjautuminen tapahtuu niiden avulla. Lisätietoa esioppilaaksi otosta kouluissa annettavan esiopetuksen osalta saa kouluilta tai opetuksen toimistosihteereiltä tai kunnan verkkosivuilta: ii.fi/koulut 

Tarkempia tietoja kouluilla annettavasta esiopetuksesta antavat:

 • Alarannan koulu koulunjohtaja Samuli Hanhisalo p. 040 6203 255
 • Aseman koulu koulunjohtaja Janne Puolitaival p. 050 3950 462
 • Haminan koulu rehtori Jari-Jukka Jokela p. 050 3950 463
 • Jakun koulu koulunjohtaja Anu Piltonen p.040 5786 522
 • Kuivaniemen koulu rehtori Markku Varanka p. 040 6877 871
 • Olhavan koulu koulunjohtaja Anne Hakoköngäs p. 050 4619 602
 • Ojakylän koulu koulunjohtaja Juha Hassinen p. 050 3950 464
 • Pohjois-Iin koulu koulunjohtaja Tuomas Ojala p. 050 3950 465

Kunnallisissa päiväkodeissa annettavaan esiopetukseen ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen tapahtuu kunnan verkkosivujen kautta sähköisesti kohdasta varhaiskasvatus/sähköinen esiopetushakemus. Sähköisen hakemuksen täyttämiseen tarvitset pankkitunnukset. Esioppilaasta täytetään lisäksi varhaiskasvatushakemus, jos lapsella ei ole voimassa olevaa sijoituspäätöstä 31.7.2022 asti. Esiopetus ja varhaiskasvatus järjestetään yleensä samassa yksikössä. Mikäli lapsella on tuen tarvetta, merkitään se hakemuksen lisätietoihin.

Tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen esiopetuksesta antavat:

 • Iitulan ja Tikkasen päiväkodit, Anna-Leena Moilanen p. 040 7238 800
 • Nikkarin päiväkoti, Kirsti Tuominen p. 040 3577 999
 • Haminan ja Alarannan päiväkodit, Tanja Rajala p.040 1829 592
 • Kuivaniemen päiväkoti, Leena Alanaatu-Haapaniemi p. 040 8476 868
 • Varhaiskasvatusjohtaja, Pauliina Auranaho p. 040 6233 550

Yksityisissä päiväkodeissa annettava esiopetus
Iissä tilanne yksityisten päiväkotien tulevan toimintakauden osalta on vielä epäselvä ja tämä vaikuttaa myös esiopetukseen. Tiedotamme myös kunnan kanavien kautta tilanteesta ja mahdollisesta yksityisten päiväkotien järjestämästä esiopetuksesta kevään aikana. Koska varmuutta yksityisen varhaiskasvatuksen esiopetuspaikoista ei vielä ole, huoltajien on suositeltavaa varata esiopetuspaikka kunnalliselta puolelta.

Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut