Meidän Ii harrastamisen malli

Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mieleistä harrastamista koulupäivän yhteydessä.  

Hankeaika 1.10.2021-4.6.2022
Iin kunta haki ja sai avustusta 135 000€, jolla tuetaan Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä.

Mukana ovat kaikki Iin kunnan koulut ja säännöllistä viikoittaista harrastustoimintaa tarjotaan kaikille 1.-9.-luokan Iin kunnan oppilaille. 

Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.  Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi Iin kunnassa. 

Kaikki iiläiset lapset ja nuoret kuultiin koulukohtaisesti ja saatujen tietojen pohjalta laadittiin koulukohtainen harrastuslukujärjestys. Iin kunta hyödynsi opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyä 2020 kuulemisen välineenä sekä lisäksi kuuli lapsia ja nuoria luokkakohtaisesti kyselemällä. Kuulemisessa kysyttiin lasten ja nuorten harrastustoiveita koulukohtaisesti. 

Toimijat
Iin kunta koordinoi harrastukset koulukohtaisesti harrastuslukujärjestyksen mukaisesti. Harrastuksen ohjaajiksi on palkattu ohjaajia sekä harrastustoimintaa järjestäviä paikallisia yhdistyksillä on lähestytty, jotta voitaisiin saada ohjaajia kerhoihin. 

Lisätiedot
Henri Hand, harrastuskoordinaattori  
p. 050 432 2140, henri.hand [at] ii.fi  

Meidän Iin harrastamisen Suomen mallin koordinaatiotyöryhmä 

  • pj. Taisto Soininen, rehtori, Valtarin koulu 
  • Jaana Soronen, rehtori, Iin kansalaisopisto 
  • Marja Nousiainen, OPH-kerhojen koordinaattori, Iin Aseman koulu 
  • Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori, Iin kunta/Ii-instituutti 
  • Juha Hassinen, koulunjohtaja Ojakylän koulu
  • Tuomas Ojala, koulunjohtaja Pohjois-Iin koulu

Lisätietoa: https://minedu.fi/suomen-malli