Palvelut työnhakijoille

Iin Työllistämispalvelut edistävät nuorten, osatyökykyisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden aktivoitumista ja työllistymisen mahdollisuuksia. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyrimme poistamaan yksilön työllistymisen esteitä ja löytämään ratkaisut työllistymisen polulle.

 

Työllisyyden kuntakokeilu

Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä siirretään  kunnan tehtäviksi. Alueelliset kokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Osa Iin kunnan työnhakija-asiakkaista siirtyy kunnan asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon. Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti Iin kunta. Lue lisää työllisyyden kuntakokeilusta.

Iin alueen avoimet työpaikat

Työvoimakoulutus

Oulussa järjestettävään työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston verkkosivjen kautta.

Palkkatuki ja työkokeilu

Iin kunnan kesätyöpaikat nuorille

Iipaja - työpajatoiminta

Iin kunnan työpaja IiPaja on paikka kaikenikäisille iiläisille työttömille työnhakijoille Iipajalla annettevan valmennuksen avulla tuetaan pajalaisten valmiuksia hakeutua koulutukseen ja tai työhön. Iipajalla keskeistä on työn ja valmennuksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen sekä yksilöllinen koulutus- ja työelämäpolun suunnittelu.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on:

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa. Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.

Lue lisää kuntouttavasta työtoiminnasta

Työllistämishankkeet

Päättyneet hankkeet:

 

YHTEYSTIEDOT

OMAVALMENTAJAT

Käyntiosoite: Piisilta 1, B-siipi, 91100 Ii (Micropolis)
Iipaja yhteydenotot arkisin klo 8:00 - 15:00

Työllisyyspalveluiden omavalmentajat tavoitettavissa arkisin klo 9:00-15:00

Työllisyyspalvelut neuvonta ja ohjaus
p. 040 161 3212

OMAVALMENTAJAT

Aino Laurila, p. 050 312 8778
Jenna Isokangas, p. 040 161 3210
Milla Lakso, p. 040 157 9889
Satu Saarela, p. 050 338 3977
Maija Takkinen, p. 040 161 3211
Mari Tammia, p. 050 472 5261

Käyntiosoite: Iin Micropolis, Piisilta 1 (B-siipi), 91100 Ii

HALLINTO

Työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff
p. 050 4532 112
Työllistämispäällikkö Lea Aalto
p. 050 395 0330

Käyntiosoite: kunnanvirasto, Jokisuuntie 2, 91100 Ii, Postitusosoite: PL 24, 91101 Ii

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] ii.fi