Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen ja maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Iin kunnassa annettava esiopetus noudattaa koulun lukuvuosikalenteria ja se järjestetään yhteistyössä päivähoidon ja opetustoimen kanssa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan alkuvuodesta. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan lehdessä ja kunnan kotisivuilla. Ne lapset, jotka eivät tarvitse päivähoitoa ilmoittautuvat koulujen esiopetusryhmiin. Muina aikoina päivähoito- ja esiopetuspaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella.

Opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Koulu- ja päivähoitotoimisto, Jokisuuntie 2, PL 24, 91101 Ii

Toimistosihteeri Marja-Liisa Viinamäki
p. 050 395 0352, marja-liisa.viinamaki(a)ii.fi

Toimistosihteeri Sirpa Rajanti
p. 050 310 6830, sirpa.rajanti(a)ii.fi

Toimistosihteeri Tuula Keskikallio
p. 050 395 0351, tuula.keskikallio(a)ii.fi