Sähköinen kuntalaisaloite

Iin kunnassa on käytössä oikeusministeriön ylläpitämä kuntalaisaloite.fi -palvelu, jonka kautta kuntalaisaloitteen voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Palvelun käyttö on maksutonta.

Kuntalaisaloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen mutta aloitteen tulee selkeästi koskea kunnan toimintaa. Aloiteoikeus on ikärajaton ja oikeuttaa kuntalaisten lisäksi myös henkilöt, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta sekä yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se ensisijaisesti kuuluu esimerkiksi lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto tai jokin muu kunnan viranomainen.

Ohjeita kuntalaisaloitteen tekemiseen sähköisesti

Kaikki tehdyt aloitteet ovat julkisia, ja niitä voi seurata ja kannattaa kuntalaisaloite.fi – palvelussa. Huomiothan, että kaikki kuntalaisaloite.fi-palveluun tehdyt aloitteet esitarkastetaan ennen niiden julkaisemista.

Kunnan vastauksia kuntalaisaloite.fi –palvelun kautta jätettyihin aloitteisiin (ladattu 27.6.2016)pdf, 111 kb

Vaihtoehtoisesti kuntalaisaloitteen voi myös toimittaa omakätisesti allekirjoitettuna Iin kunnan kirjaamoon.
Postiosoite: Iin kunnan kirjaamo, Jokisuuntie 2 PL 24, 91101 Ii
lisätiedot p. 08 5875 5000

Kuntalaisella on oikeus tietää aloitteensa seuraukset

Kuntalaisaloitteella voi nostaa asiakysymyksiä päätöksentekoon. Kuntalaisaloite on aina käsiteltävä ja aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kunnanvaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet. Lisätietoja kuntalaisvaikuttamisesta voi lukea Suomen oikeusministeriön ylläpitämiltä kansavalta.fi nettisivuilta.