Rakennusvalvonta

Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslupapäätökset tekee rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan suorittama rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Rakentamisesta määrää maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Iin kunnassa noudatettava rakennusjärjestyksenpdf, 182 kb määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.). Rakennustoimintaa valvoo rakennuslautakunta.

Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava (aloitusilmoitus) kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun (loppukatselmus) viiden vuoden kuluessa luvan antamisesta. Muistathan sopia katselmusajan luvan voimassaoloaikana. Muiden lupien (esim. rakennemuutos, aita) mukaiset työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa valmiiksi. Lupien voimassaoloajalle voidaan hakea pidennystä sekä työn aloittamisen että työn loppuunsaattamisen osalta. Jatkoaikaa on haettava luvan vielä ollessa voimassa Lupapiste.fi -palvelussa. Poikkeamis- ja suunnittelutarveluvat ovat voimassa kaksi (2) vuotta ja niille ei myönnetä jatkoaikaa.

HUOM! Vuonna 2014 myönnetyt rakennusluvat raukeavat v. 2019 aikana, jos loppukatselmusta ei ole tehty.


Rakennusvalvonta ottaa asiakkaita vastaan ilman ajanvarausta joka keskiviikko klo 8.00 - 15.30 välisenä aikana.
Muina aikoina asiakaskäynneistä on sovittava puhelimitse/sähköpostitse rakennusvalvonnan kanssa.

Rakennustarkastajat tavoittaa puhelimitse seuraavasti:
Urpo Hyry: maanantai, keskiviikko, torstai, perjantai, klo 9.00 - 15.30, tiistaisin ei puhelinvastaanottoa
Jukka Lehtola: maanantai, tiistai, keskiviikko, perjantai, klo 9.00 - 15.30, torstaisin ei puhelinvastaanottoa

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelussa


Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakentamiseen liittyviä lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Rakennusvalvontamaksujen taksapdf, 395 kb, voimassa 1.1.2017 alkaen

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo mielellään rakennushankkeeseen ryhtyviä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Omakotitalo- ja sitä suuremmat hankkeet on syytä esitellä rakennusvalvonnassa suunnittelun luonnosvaiheessa ennen lopullista pääpiirustusten laatimista. Rakennusvalvonnan ennakko-ohjaukseen osallistuminen parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua oleellisesti. Ennakko-ohjauksen läpikäyminen helpottaa rakennuslupaprosessia ja lyhentää luvan myöntämisaikaa. Rakennusluvan keskimääräinen myöntämisaika luvan jättämisestä on n. 3 viikkoa.

Rakennusalan tietopalvelu; Rakennustieto

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja
Urpo Hyry
urpo.hyry(a)ii.fi
p. 050 430 2615

Rakennustarkastaja
Jukka Lehtola
jukka.lehtola(a)ii.fi
p. 040 585 2119

Toimistosihteeri
Paula Tolonen
paula.tolonen(a)ii.fi
p. 050 310 6859