Osallistu ja vaikuta

Miten voit kuntalaisena vaikuttaa Iin kehittämiseen?

Kunnallisvaalit

Kunnanvaltuusto valitaan joka neljäs vuosi. Seuraavan kerran kunnallisvaalit järjestetään 9.4.2017. Lisätietoa vaaleista kuntavaalit.fi

Osallistu suunnitteluun ja asioiden valmisteluun:

  • Demokratia.fi-sivusto kokoaa yhteen julkishallinnon yhteiset sähköiset demokratiapalvelut. Niiden kautta kansalaiset voivat vaikuttaa asioiden valmisteluun sekä päätöksentekoon ja päättäjät kuulla kansalaisten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä.

  • ii.fi/kuntalaisaloite
    Tee kuntalaisaloite tai osallistu toisten aloitteisiin.

  • Otakantaa.fi
    Vaikuta yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Osallistu avoimiin keskusteluihin tai avaa uusi keskustelu.

Keskustele sosiaalisessa mediassa

Muita hyödyllisiä linkkejä