Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset viihtyisälle, turvalliselle ja kokonaistaloudelliselle toimintaympäristölle huolehtimalla riittävästä kaavoitettavasta raakamaasta ja tonttitarjonnasta.

Yhdyskuntasuunnittelu käsittää yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen, ranta-asemakaavoituksen sekä mittauksen ja kartoituksen.

Iin kunnan alueella voimassa olevat asema- ja yleiskaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.

Kaavoituskatsauksessapdf, 2098 kb on kerrottu vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista.

Kuntalaiset kehittivät Iin kuntakeskustan asemakaavaa keväällä 2017

Uusi asemakaava ulottuu vuoteen 2040 asti. Katso alla video työskentelystä.

Yhteystiedot

Kaavoittaja
Maankäytön suunnittelija
Jaakko Raunio, p. 050 4083 811


Yhteydenotot sähköpostilla tekniset@ii.fi.