Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset viihtyisälle, turvalliselle ja kokonaistaloudelliselle toimintaympäristölle huolehtimalla riittävästä kaavoitettavasta raakamaasta ja tonttitarjonnasta.

Yhdyskuntasuunnittelu käsittää yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen, ranta-asemakaavoituksen sekä mittauksen ja kartoituksen.

Kaavoituskatsauksessapdf, 1351 kb on kerrottu vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista.

Kaavoittaja

Tekninen johtaja
Markku Vitikka, p. 050 3950 360


Arkkitehti

Anu Syrjäpalo, p. 050 4083 811


Yhteydenotot sähköpostilla tekniset@ii.fi.