Varhaiskasvatus

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaan lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada alle kouluikäiselle lapselleen kunnan järjestämän päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikan vanhempainrahakauden päätyttyä.

Hoitopaikkaa voidaan hakea äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä aina kouluikään asti.

Iissä on neljä kunnallista päiväkotia ja useita perhepäivähoitopaikkoja. Varhaiskasvatupaikkaa hakiessa lisätietoja antaa päiväkodin johtajat, varhaiskasvatusjohtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja Virpi Uutela p. 040 668 4114.

Päiväkodin johtajat:

  • Nikkarin päiväkoti: kirsti.tuominen@ii.fi, p. 040 357 7999

  • Haminan päiväkoti: tanja.rajala@ii.fi, p. 040 182 9592

  • Lakson päiväkoti ja Jakun ryhmis: leena.juhonen@ii.fi, p. 040 723 8800

  • Kuivaniemen päiväkoti ja Olhavan Tenavatupa: kirsti.kehus@ii.fi, p. 040 641 1003

Vuorohoidon eli ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarpeessa ota yhteys Haminan päiväkodin johtajaan.

Kunnan päiväkotien yhteystiedot

Lisäksi tarjoamme perhepäivähoitoa hoitajan kotona. Mahdollisuuksien mukaan myös perheellä on saada perhepäivähoitaja omaan kotiinsa, jos perheellä on vähintään kolme alle kouluikäistä lasta.

Iin kunta tukee yksityistä päivähoitopalvelun tuottajaa, mikäli perhe valitsee lapselleen hoitopaikan yksityisestä päiväkodista tai yksityiseltä perhepäivähoitajalta.

Hoitopaikan hakeminen

Hoitopaikkoja haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Tarvittavat liitteet toimitetaan ko. hoitopaikkaan tai kunnan talolle varhaiskasvatuspalvelutoimistoon. Sähköisen asioinnin hakemuksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset.

Varhaiskasvatushakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Äkillisessä hoidon tarpeessa (työllistyminen, opiskelu tai koulutus) hakemukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua hoidon alkamisaikaa.

Kun lapsi siirtyy kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin, Kelan maksama kotihoidon tuki lakkaa. Huoltajien velvollisuus on ilmoittaa Kelalle lapsen siirtymisestä kunnalliseen päivähoitoon. Kela perii takaisin virheellisesti maksamansa kotihoidontuen.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kunnallinen hoitopaikka on irtisanottava kirjallisesti lomakeella tai sähköpostiviestillä, jonka voi toimittaa päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatuspalvelutoimistoon. Tulosta lomake tästäpdf, 489 kb

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuspalvelutoimisto
Jokisuuntie 2, PL 24, 91101 Ii

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela
p. 040 668 4114, virpi.uutela@ii.fi

Toimistosihteeri Sirpa Rajanti
p. 050 310 6830, sirpa.rajanti@ii.fi