IiPaja - työpajatoiminta

Kuva hyppäävän henkilön jaloista. Kuvassa teksti: Tarvitsetko nostetta työn tai opiskelupaikan hakuun?
Iin kunnan työpaja eli IiPaja on paikka kaikenikäisille iiläisille työttömille työnhakijoille, jotka kaipaavat arkeensa rytmiä, apua ja mielekästä toimintaa.

SIVUJA PÄIVITETÄÄN PARHAILLAAN. PYSY KUULOLLA


TYÖPAJATOIMINTA PARANTAA TUTKITUSTI TYÖLLISTYMIS- JA OPISKELUVALMIUKSIA SEKÄ ARJEN HALLINTAA

IiPajalla työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla parannetaan pajalaisten valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. IiPajalla keskeistä on työn ja valmennuksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen. Pajan työvalmennus tukee valmentautujan työkykyä ja työyhteisöosaamista ja kerryttää hänen ammatillista osaamistaan. Työpajan yksilövalmennus puolestaan vahvistaa valmentautujan toimintakykyä, arjen hallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua.

JOKAISELLA ON OIKEUS PÄÄSTÄ KOULUTUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN

IiPajalla keskitytään uusien taitojen oppimiseen, työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittämiseen sekä yksilölliseen koulutus- ja työelämäpolun suunnitteluun. Jokaiselle työpajatoimintaan osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet. Pajalla autetaan työ- tai opiskelupaikan haussa sekä erilaisten tukien hakemisessa.

IiPajan toimintaan kuuluu työ- ja työhönvalmennuksen ohessa myös elämänhallintaa, terveyttä ja muita ajankohtaisia aiheita käsitteleviä teemoja. Arjen lomassa pajalla valmistetaan yhdessä ruokaa, tehdään retkiä, liikutaan yhdessä sekä tutustutaan Iin ja Oulun seudun palveluihin.

Tarvitsetko yksilöllistä tukea työllistymiseen tai opiskelupaikan hankintaan? IiPajan työpajoille voi hakeutua ottamalla yhteyttä omavalmentajaan.


Valmennusmenetelmät

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus tarkoittaa tulevaisuuden suunnittelua ja arkisen elämän järjestämistä yhdessä omavalmentajan kanssa. Yksilövalmennuksessa kartoitetaan yhdessä valmentautujan tavoitteet, vahvuudet ja mahdollisuudet sekä sovitaan keinoista, miten tavoitteisiin päästään. Yksilövalmennuksessa asiakas saa myös tukea elämänsä haasteiden ratkomiseen. Omavalmentaja on tukena myös, kun suunnitellaan työpajan jälkeistä aikaa.

Työvalmennus       

Työvalmennuksen tavoitteena on kehittää valmentautujan työtaitoja ja valmiuksia siirtyä työelämään. Työvalmennus tapahtuu aidossa työympäristössä Iipajan työpajoilla.

Opinnollistaminen

Opinnollistamisen kautta asiakas voi saada omaa osaamistaan tunnistetuksi ja liittää niitä osaksi tulevia opintojaan. Iipajalla on mahdollista osoittaa osaamisensa tekemällä työtehtäviä pajaympäristössä ja saada siitä todistus. Opinnollistaminen tapahtuu yhteistyössä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksessa asiakas saa tukea työelämään tai opiskeluun siirtymisessä. Omavalmentaja tukee asiakasta työnhaussa, työpaikkojen etsimisessä sekä suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa reittiä työelämään. Työhönvalmennus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.


Puutyöosasto

Kuvassa henkilö käyttää hiomakonetta.

IiPajan puutyöosasto on suunnattu kaikenikäisille iiläisille työttömille työnhakijoille. Puutyöosastolla tehdään monenlaisia korjaus- ja kunnostustöitä sekä tilaustöitä. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa työkokemusta, sillä työhön opitaan sitä tehdessä. Työt tehdään yleensä pajan työsalissa, mutta osaston valmentautujat pääsevät toimimaan myös pajan ulkopuolella. Kulloisetkin työtehtävät riippuvat valmentautujan taidoista sekä pajan tilauskannasta. Jokainen valmentautuja perehdytetään puuosaston koneisiin ja laitteisiin. Valmentautujien osaamista tehdään näkyväksi ohjattujen itsenäisten tai parityötehtävien kautta. Pajalla tehdään myös oppilaitoskäyntejä ja tutustutaan työelämään.

Puutyöosastolla tehdään yksilöllisiä puusepäntöitä sekä kunnostetaan vanhoja huonekaluja. Tilauksesta valmistetaan muun muassa aitaelementtejä, postilaatikkokatoksia, roskakatoksia ja penkkejä. Yleisimpiä kunnostuksen kohteita ovat tuolit, pöydät ja pirttikalusteet. Työvaiheet ja -välineet tulevat asiakkaalle tutuiksi töitä tehdessä, sillä työvalmentajat ohjaavat ja seuraavat työn etenemistä ja valmentautujat pääsevät itse kokeilemaan eri työvälineitä ja tekniikoita turvallisesti.

Puutyöosaston työvalmennuksessa käytetään ”kisälli-mestari-valmennusta”. Työvalmennus sisältää erilaisten puutöiden valmistuksen lisäksi myös työelämän pelisääntöihin tutustumista ja työnhaun dokumenttien tekemisen opettelua.

Kuva henkilöstä poraamassa lautaa sekä kuva puukosta.

Tilausasioissa ota yhteyttä puutyöosaston työvalmentajaan.


Tieto & Taito -paja

Kuvassa älypuhelin, jolla valokuvataan.

Tieto & Taito -pajalla tarjotaan valmennusta 17–28-vuotiaille työttömille iiläisille nuorille. Toiminnan tarkoituksena on tukea nuoria toteuttamaan yksilölliset suunnitelmansa, edistää nuorten työllisyyttä ja helpottaa opiskelemaan hakeutumista.

Tieto & Taito -paja tarjoaa nuorille starttivalmennusta matalan kynnyksen toimintana. Starttivalmennus sijoittuu pajajakson alkuun ja antaa mahdollisuuden tutustua pajan eri toimintoihin. Valmennuksessa pyritään vahvistamaan ja edistämään nuorten vuorovaikutustaitoja, elämänhallintaa ja arjessa selviytymistä yksilöllisen tarpeen mukaan. Starttivalmennuksen aikana voidaan myös selvittää terveydellisiä haasteita, oppimisvaikeuksia tai muita tuen tarpeita.


Ympäristötyöt
Liikuntavälinelainaamo Komero

Kuva kukkaruukuissa kasvavista kasveista.
IiPajan ympäristötyöt on suunnattu kaikenikäisille iiläisille työttömille työnhakijoille. Ympäristötöissä sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa työkokemusta, sillä työhön opitaan sitä tehdessä.

Ympäristötöitä tehdessä pääset vaikuttamaan suoraan oman kuntasi viihtyvyyteen. Siellä opitaan yleisiä ympäristönhoitoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötöitä tehdään yhteistyössä kunnan kiinteistö- ja ympäristöteknisten palveluiden kanssa ja ne sijoittuvat eri puolille kuntaa.

Työtehtäviä ovat muun muassa puistojen, metsien ja muiden yleisten alueiden ylläpito ja viihtyvyyden lisääminen. Töissä suoritetaan monipuolisesti ympäristöalan ylläpito- ja rakennustehtäviä. Työt sisältävät esimerkiksi istutusalueiden hoitoa ja kunnostusta, pieniä nikkarointitehtäviä, puistotöitä, nurmialueiden hoitoa sekä muita ympäristötöitä. Talvisin työ sisältää muun muassa liikuntapaikkojen hoidon avustavia tehtäviä.

YHTEYSTIEDOT

PUUTYÖOSASTO

Janne Hyvönen, p. 050 388 1844

TIETO & TAITO -PAJA

Tiina Lapinkangas, p. 040 676 5117
Jenni-Sisko Kurttila, p. 040 485 0406

YMPÄRISTÖTYÖT
LIIKUNTAVÄLINELAINAAMO KOMERO

Riikka Räihä, p. 050 462 6886

OMAVALMENTAJAT

Tommi Hepo-oja, p. 040 161 3210
Milla Lakso, p. 040 157 9889
Satu Saarela, p. 050 338 3977

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] ii.fi

Työllisyyspalveluiden omavalmentajat tavoitettavissa arkisin klo 9–15

IiPaja

Käyntiosoite: Piisilta 1, B-siipi, 91100 Ii (Micropolis)
Yhteydenotot arkisin klo 8:00–14.30

Ympäristötyöt
Liikuntavälinelainaamo Komero

Käyntiosoite: Laitakuja 4, 91100 Ii
Yhteydenotot arkisin klo 8:00–14:30

Ajankohtaista