Koulukuljetukset

Iin koulukuljetusten piirissä on noin 400 oppilasta.

Koulukuljetusta haetaan täyttämällä lomake ja toimittamalla se allekirjoitettuna opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. 

Koulukuljetuksia koskevat muutokset 1.8.2019 alkaen

Koulukuljetuspäätöksiä tehtäessä koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään apuna Koululiitua, joka on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta.

Opetusjohtaja
Tuomo Lukkari
p. 040 6568 887
tuomo.lukkari [at] ii.fi

Opetuspalveluiden toimistosihteerit

Marja-Liisa Viinamäki
p. 050 395 0352
marja-liisa.viinamaki [at] ii.fi