Koulukuljetukset

Iin koulukuljetusten piirissä on noin 400 oppilasta.

Oppilaiden maksuttomat koulukuljetukset hoidetaan voimassa olevaa joukkoliikennettä ja Iin kunnan kilpailuttamaa tilausliikennettä käyttäen. Tilausliikenne on tarkoitettu vain koulukuljetuksiin oikeutetuille koululaisille.

Koulumatkaetu katsotaan vain väestörekisteriin merkitystä vakituisesta asuinpaikasta. Toisin sanoen oppilaalla voi olla ainoastaan yksi kotiosoite, josta kuljetus koululle järjestetään.

Koulukuljetukset järjestetään ilman erillistä hakemusta:

  • 0–1. luokan oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on 3 kilometriä tai enemmän.
  • 2–9. luokan oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on 5 kilometriä tai enemmän.
  • Oppilaille, joiden koulumatkan reitille sisältyy vaarallinen tieosuus (Koululiitu -menetelmä ikätasoittain).
  • Erityisluokille ja -ryhmille kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti.

Varhaiskasvatuksen esioppilaiden kuljetukset

Kuljetus esiopetukseen järjestetään maksuttomasti, mikäli yhdensuuntainen matka kotiosoitteesta on 3 kilometriä tai enemmän, eikä lapsi osallistu täydentävään varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen ohella, kuljetuksesta vastaa huoltaja.

Toissijaiseen kouluun siirtyminen

Oppilaan hakeutuessa toissijaiseen kouluun, hänelle ei myönnetä koulukuljetusta.

Tilapäinen koulukuljetus

Sairauden, tapaturman tms. johdosta oppilaalla on mahdollisuus saada tilapäinen koulukuljetus lääkärintodistuksen perusteella.

Koulukuljetushakemukset

Mikäli koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi voidaan koulukuljetus järjestää hakemuksesta. Hakemuksen liitteenä tulee olla asiantuntijan lausunto. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Koulukuljetusta haetaan Wilmassa.

(Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Hakemus harkinnanvaraiseen koulukuljetukseen)

Teiden riskiluokitukset

Teiden riskiluokitukset ikätasoittain:

KouluLiitu

Koulukuljetuksia koskevat muutokset 1.8.2019 alkaen

 

Lisätiedot

Sivistysjohtaja
Tuomo Lukkari
p. 040 6568 887
tuomo.lukkari [at] ii.fi

Toimistosihteeri
Kirsi Nukarinen, koulukuljetukset
p. 050 395 0352
kirsi.nukarinen [at] ii.fi