Osallistu ja vaikuta

Osallistuva Ii.
Miten voit kuntalaisena vaikuttaa Iin kehittämiseen?

Kuntavaalit

Kunnanvaltuusto valitaan joka neljäs vuosi. Iissä on 31 valtuutettua. Katso Iin valtuuston 2021-2025 yhteystiedot

Osallistu asioiden valmisteluun

Kuntalaisbarometri
Iin kunta toteuttaa joka toinen vuosi kaikille kuntalaisille avoimen kuntalaisbarometrin, jonka tarkoituksena on lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toiminnan kehittämisessä sekä säännöllistää kuntalaiskyselyjä.

Iin kylien neuvottelukunta
Kunta ja iiläiset kyläyhdistykset perustivat yhdessä kylien neuvottelukunnan vuoden 2014 alussa. Neuvottelukunnan tarkoitus on käydä keskustelua ajankohtaisista asioista, saada koulutusta, jakaa kokemuksia, tehdä aloitteita ja syventää yhteistyötä eri kylä- ja asukasyhdistysten välillä.

Iin Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton iiläisten nuorten vaikuttajaryhmä, joka ajaa kunnassa alueen nuorten etuja.

Iin Vanhus- ja vammaisneuvosto
Tehtävänä on seurata vanhuksia ja vammaisia koskevaa päätöksentekoa, heidän toimeentuloa- ja elinoloja koskevia mahdollisuuksiaan ja tehdä aloitteita heitä koskevissa asioissa.

Iin Liikunta-asioiden neuvottelukunta
Tehtävänä on keskustella ja kehittää urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä. Liikunta-asiain neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki iiläiset toiminnassa olevat urheiluseurat, kunnan teknisentoimen Iiikuntapaikkamestari ja Ii-instituutti vapaa-aikapäällikkö.

Anna palautetta palveluista ja kehittämisehdotuksia