Vuoden iiläinen ja ympäristöpalkinto

Vuoden iiläisen sekä ympäristöpalkinnon saajan valitsee kunnanhallitus.

Kenestä vuoden iiläinen 2024?

Ehdota henkilöä, joka on syntynyt, asuu tai toimii Iissä, ja joka on työllään, toiminnallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa tai vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämiseen.

Ehdottaa voi ajalla 22.4.- 5.5.2024

  • verkkolomakkeella (linkki julkaistaan tässä ma 22.4.2024)
  • paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla.

Kunnanhallituksen nimittämä vuoden iiläinen julkistetaan Iin kotiseutuviikon/juhlavuoden 650 pääjuhlassa sunnuntaina 30.6.2024. 

Nimitys on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. 

Aiemmin palkitut:
2023 Ari Alatossava, 2022 Hannu Kaisto, 2021 Raimo Ikonen, 2020 Jenni Räinä, 2019 Riitta Räinä, 2018 Katja Körkkö, 2017 Risto Tolonen, 2016 Johanna Niskanen, 2015 Esa Hiivala, 2014 Oili Kaleva, 2013 Petri Yrjölä, 2012 Matti Haatainen, 2011 Antti Hyry, 2010 Erkki Paaso, 2009 Leo Tervonen, 2008 Tapani Ruotsalainen, 2007 Juhamatti Aaltonen, 2006 Unto Kukka, 2005 Väinö Klasila, 2004 Tuure Leinonen, 2003 Sanna Koivisto, 2002 Tanja Kari.

Iin kunnan ympäristöpalkinto 2023 Olli Dahlille

Iin kunnanhallitus myöntämä palkinto julkistettiin IlmastoAreenan avajaisissa perjantaina 25.8.2023.

Perusteluissa Kuivaniemen osakaskunnan puheenjohtajaa Olli Dahlia kiitetään pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työstä Kuivajoen ja sen lähialueen vesien tilan parantamisesta. Dahl on edistänyt kalakantojen vastuullista käyttöä ja hoitoa. Dahlin johdolla Kuivaniemen osakaskunta toimii aktiivisesti myös alueen matkailu- ja virkistysalueiden kunnostamisessa ja saavutettavuuden parantamisessa.

Kuivaniemen osakaskunta ylläpitää mm. kunnostettua Pankinnokan uimarantaa ja kehittää Vatungin alueen matkailupalveluita yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Vatunkiin on avattu matkaparkki ja talviuintimahdollisuus sekä kunnostettu veneväyliä. Oolannin luontopolulta johtavalle laavulle on rakennettu esteetön kulkureitti. Vuonna 2021 Kalatalouden Keskusliitto palkitsi Kuivaniemen osakaskunnan Suomen parhaaksi osakaskunnaksi monipuolisesta toiminnasta alueen yhteisön hyväksi.

Olli Dahl työskentelee Aalto yliopiston prosessiteollisuuden professorina. Hän on ollut mukana kehittämässä mm. uutta biopohjaista tekstiilikuitua, joka voi tulevaisuudessa korvata teollisuudessa laajalti käytettyä viskoosia. Dahl toimii lisäksi useissa ympäristöalan luottamustehtävissä, esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksena.

Säännöt
Iin kunnan ympäristöpalkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan esimerkiksi edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta Iin kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta. Ympäristöpalkinnon tavoitteena tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille. Palkinnon saaja saa Vuoden ympäristöpalkinto –tunnuksen sekä 1000 euron lahjashekin.

Aikaisemmin palkitut:

  • 2021: Juhani Malo, iiläinen maalämpöyrittäjä, joka on edistänyt lähienergian käyttöä.
  • 2020: Anita Sievänen, joka on luotsannut Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kanssa Hiastinhaaran yhdeksi Iin suosituimmaksi lähiluontokohteeksi sekä aktivoinut kuntalaisia luontoon, hyvinvoinnin lähteelle.Kunnanhallitus myönsi lisäksi Iin seurakunnalle kunniamaininnan pitkäaikaisesta ympäristötyöstä. Seurakunta on muun muassa muuttanut kiinteistöjensä energiakäytön uusiutuvalle sekä pitää huolta arvokkaista kulttuurimaisemistaan ja kouluttaa henkilöstöä aktiivisesti ympäristöasioissa.
  • 2019: Antti J. Leinonen, Iin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuonut esille paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ja ilmastomuutoksenvastaista työtä. Hänen töitään on julkaistu monissa kotimaisissa viestimissä – töitä näkyy niin televisiossa ja sanomalehdissä kuin aikakauslehdissäkin. Leinonen toimii KulttuuriKauppilan hallituksen jäsenä sekä Valto Pernu Photo Maratonin taiteellisena johtajana.
  • 2018: Paula Suutari, edistänyt paikallisuutta ja kulttuuriympäristön säilyttämistä vaikuttamalla Niittysaaressa sijainneen Iijoen uiton majoitusrakennuksen siirrättämiseen Huilingin museo- ja kahvilakäyttöön.
  • 2017: Sanna Koivisto, edistää teoksillaan ja opetustoiminnallaan luonnonvarojen ja kulttuuriympäristön säilyttämistä sekä ihmisoikeuksia ja -arvoja.
  • 2016: Juho Tauriainen, yhteisöllisen siivousprojektin järjestäminen kuntataajaman ilmeen ja viihtyisyyden parantamiseksi.