Vuoden iiläinen ja ympäristöpalkinto

Vuoden iiläisen sekä ympäristöpalkinnon saajan valitsee kunnanhallitus.

Ehdotuksia vuoden 2022 iiläiseksi voi tehdä 16.5. - 29.5.2022 kunnan verkkosivuilla sekä paperilomakkeella Iin ja Kuvaniemen kirjastoissa.

Vuoden iiläinen

Vuoden iiläinen 2021 on Raimo Ikonen
Kunnanhallituksen antama nimitys julkistettiin kotiseutupäivien pääjuhlan yhteydessä 4.7.2021. Kuivaniemeläinen Raimo Ikonen on nuorisoseuran puheenjohtaja sekä on toiminut kyläaktiivina jo 40 vuoden ajan.

Ehdotuksissa Raimo kiiteltiin iloisena persoonana, sekä aktiivisena tapahtumien ja tilaisuuksien ideoijana. Pitkäaikainen toiminta Kuivaniemen Nuorisoseuran hyväksi on mahdollistanut tapahtumien ja harrastusten järjestämistä ja pitänyt kylää osaltaan elinvoimaisena. 

Nimitys on myönnetty vuodesta 2002 lähtien vuosittain henkilölle, joka on syntynyt, asuu tai toimii Iissä, ja joka on työllään, toiminnallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa tai vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämiseen. 

Aiemmin palkitut: 2020 Jenni Räinä, 2019 Riitta Räinä, 2018 Katja Körkkö, 2017 Risto Tolonen, 2016 Johanna Niskanen, 2015 Esa Hiivala, 2014 Oili Kaleva, 2013 Petri Yrjölä, 2012 Matti Haatainen, 2011 Antti Hyry, 2010 Erkki Paaso, 2009 Leo Tervonen, 2008 Tapani Ruotsalainen, 2007 Juhamatti Aaltonen, 2006 Unto Kukka, 2005 Väinö Klasila, 2004 Tuure Leinonen, 2003 Sanna Koivisto, 2002 Tanja Kari

Kunnan ympäristöpalkinto

Vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saaja julkistettiin IlmastoAreenan yhteydessä 21.8.2021. Ympäristöpalkinto myönnettiin iiläiselle maalämpöyrittäjälle Juhani Malolle, joka on edistänyt lähienergian käyttöä.

Ympäristöpalkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta. Ympäristöpalkinnon tavoitteena on tukea Iin kestävän kehityksen periaatteita sekä tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille. Palkinnon saaja saa Vuoden ympäristöpalkinto –tunnuksen sekä 500 euron lahjashekin.

Aikaisemmin palkitut:

  • 2020: Anita Sievänen, joka on luotsannut Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kanssa Hiastinhaaran yhdeksi Iin suosituimmaksi lähiluontokohteeksi sekä aktivoinut kuntalaisia luontoon, hyvinvoinnin lähteelle.Kunnanhallitus myönsi lisäksi Iin seurakunnalle kunniamaininnan pitkäaikaisesta ympäristötyöstä. Seurakunta on muun muassa muuttanut kiinteistöjensä energiakäytön uusiutuvalle sekä pitää huolta arvokkaista kulttuurimaisemistaan ja kouluttaa henkilöstöä aktiivisesti ympäristöasioissa.
  • 2019: Antti J. Leinonen, Iin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuonut esille paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ja ilmastomuutoksenvastaista työtä. Hänen töitään on julkaistu monissa kotimaisissa viestimissä – töitä näkyy niin televisiossa ja sanomalehdissä kuin aikakauslehdissäkin. Leinonen toimii KulttuuriKauppilan hallituksen jäsenä sekä Valto Pernu Photo Maratonin taiteellisena johtajana.
  • 2018: Paula Suutari, edistänyt paikallisuutta ja kulttuuriympäristön säilyttämistä vaikuttamalla Niittysaaressa sijainneen Iijoen uiton majoitusrakennuksen siirrättämiseen Huilingin museo- ja kahvilakäyttöön.
  • 2017: Sanna Koivisto, edistää teoksillaan ja opetustoiminnallaan luonnonvarojen ja kulttuuriympäristön säilyttämistä sekä ihmisoikeuksia ja -arvoja.
  • 2016: Juho Tauriainen, yhteisöllisen siivousprojektin järjestäminen kuntataajaman ilmeen ja viihtyisyyden parantamiseksi.