Varhaiskasvatus

päiväkoti.
Iissä tarjotaan varhaiskasvatuspalveluja kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatus on lapsen elinpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuspalveluissa esiopetusta järjestetään Nikkarin, Haminan, Alarannan, Tikkasen ja Iitulan päiväkodeissa ja vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat sijoittuvat Haminan päiväkotiin.

Kunnan varhaiskasvatuspalveluissa tarjotaan tukea lapsen kehitykseen ja oppimiseen: Varhaiskasvatushenkilöstön lisäksi lasten ja huoltajien tukena on kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Kunta tukee yksityistä päiväkotihoitoa yksityisen hoidontuen lisäksi kuntalisällä. Perheet maksavat asiakasmaksun suoraan palveluntuottajalle.

Ladattavat tiedostot