Yhtiöt ja osakkuudet

Iin kunnassa on useita kunnan joko kokonaan tai osin omistamia yhtiöitä. Omistajuus on merkitty sulkeissa.

Tytäryhteisöt
Iin Energia Oy (100 %)
Iin Vuokratalot Oy (100 %)
Iilaakso Oy (100 %)
Kuiva-Turve Oy (50 %)
Kuivaniemen sotaveteraani Oy (57,14%)

Säätiöt
Iin Palvelusäätiö (80%)

Osaosakkuusyhteisöt ja muut osuudet
Iin Micropolis Oy (46,15%)
Kiinteistö Oy Vatungin Pooki (26,32 %)
Oulunkaaren työterveys Oy (32,57 %)

Kuntayhtymät
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (3,91 %)
Oulunkaaren kuntayhtymä (30,92 %)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (2,59 %)
Pohjois-Pohjanmaan Liitto (1,99 %)

(Lähde: Talousarvio 2023)