Yhtiöt ja osakkuudet

Iin kunnassa on useita kunnan joko kokonaan tai osin omistamia yhtiöitä. Omistajuus on merkitty sulkeissa.

Tytäryhteisöt
Iin Energia Oy (100 %)
Iin Vuokratalot Oy (100 %)
Iilaakso Oy (100 %)
Kuiva-Turve Oy (58%)

Kiinteistö Oy Rinmanni (95,83%)
Kuivaniemen Vesi Oy (100 %)
Kuivaniemen Vuokratalot Oy (100 %)
Kuivaniemen sotaveteraani Oy (57,14%)

Säätiöt
Iin Palvelusäätiö (80%)

Osaosakkuusyhteisöt ja muut osuudet
Iin Micropolis Oy (46,15%)
Kiinteistö Oy Vatungin Pooki (26,32 %)
Rantakaira Oy (22,2 %)
As Oy Taimenkulma (5,25 %)
As Oy Laksontammi
As Oy Korttikaari
Kiinteistö Oy Iin Kenttäkulma
As Oy Koulurivi
As Oy Iin Kanervanpuisto
Osuuskunta Kuivaniemen Tilaliha (19,70 %)
Oulun Osuuspankki
Oulun seudun ajoharjoitusratasäätiö
Osuuskunta Metsäliitto
Kuntien Asuntoluotto Oy (0,11 %)
Technopolis Oyj
YH-Rakennuttajat (osuuskunta)
Teknoventure Oy
Osuuskunta Team Kala

Kuntayhtymät
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (3,91 %)
Oulun ammattikorkeakoulu Oy (3,91 %)
Oulunkaaren kuntayhtymä (30,92 %)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (2,59 %)
Pohjois-Pohjanmaan Liitto (1,99 %)

(Lähde: Talousarvio 2019)