Kuntalaisbarometri

Nelostien silta Iin keskustassa.
Iin kunta toteuttaa joka toinen vuosi kuntalaisbarometrin, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden tyytyväisyyttä kunnan palveluihin ja selvitetään kehittämistoiveita.

Vastaa kuntalaisbarometriin 6.6.2021 mennessä.

Kuntalaisbarometri on avoinna kaikille iiläisille. 

Kuntalaisbarometri koostuu vuonna 2021 neljästä erilaisesta testistä (neljä eri verkkolinkkiä). Vastausaika on noin 5 minuuttia per testi. Jokainen testi antaa kyselyn lopussa vastauksen siihen, minkälainen sinä itse olet.

Tekemällä testin nro1, saat selville mitä pidät kolmena tärkeimpänä kriteerinä unelmiesi naapurustossa.

Haluatko saada selville mitä pidät kolmena keskeisimpänä arjen haasteenasi? 

Jos teet tämän testin, saat selville mitä pidät top-3 vahvuutena liittyen omaan ja kotiseutusi tulevaisuuteen.

Tekemällä tämän testin, saat vastauksen siihen mitä pidät kolmena tärkeimpänä elementtinä omassa elämäntavassasi.

Tehtyäsi kaikki neljä testiä, voit pohtia mistä elämänlaatusi koostuu ja miten voisit hienosäätää arkea vielä sujuvammaksi. Kun julkistamme tällä sivulla kaikkien vastaajien tulokset, voit verrata omaa tulostasi muiden iiläisten tuloksiin.

Ymmärrystä paikallisesta arjesta

Kuntalaisbarometrin toteutustapaa on kehitetty kevään ajan, jotta osallistuminen olisi kuntalaisille houkuttelevampaa. Kehittämistä vie eteenpäin kunnan Open Agenda -hankkeen projektipäällikkö Johannes Helama, jonka mukaan suoran palvelupalautteen sekä kehittämistoiveiden sijasta uudistetulla kuntalaisbarometrilla tavoitellaan tietämystä kuntalaisten kokemasta omasta arjesta. Kuntalaisbarometri kartoittaa myös erilaisten kysymysten ja niihin annettujen vastausten tärkeyttä ja merkitystä kuntalaisille. 

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Iin kunnalle 100 000 euroa rahoitusta kuntalaisbarometrin tulosten pohjalta tehtäviin kokeiluihin, joihin kuntalaiset pääsevät osallistumaan. Ensimmäinen kokeilu valitaan kesän aikana kuntalaisbarometrista nousseiden vastausten perusteella. Kaksi seuraavaa kokeilua valitaan syksyllä ja toteutetaan viimeistään talven 2021–22 aikana. Alkavasta kokeiluista tiedotetaan kunnan syyskuun tiedotelehdessä ja verkkokanavilla.

Lisätiedot kuntalaisbarometrista 2021
Johannes Helama, projektipäällikkö, Open Agenda hanke
p. 040 654 2551, johannes.helama [at] micropolis.fi

Kuntalaisbarometri arkisto

Kuntalaisbarometri 2019: Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus, varhaiskasvatuksen ja opetuksen pienet ryhmäkoot sekä valtakunnallisesti näkyvä ilmastotyö arvioitiin Iissä verokkikuntia paremmaksi.

Vertailtaessa muihin ympäryskuntiin, vastaajien mielestä Ii pärjää paremmin mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa, varhaiskasvatuksen ja opetuksen pienillä ryhmäkoilla sekä valtakunnallisesti näkyvällä ilmastotyöllä. Myös iiläinen luonto sekä turvallisuuden ja yhteisöllisuuden tunne olivat syitä miksi yli 70 prosenttia suosittelisi tutuilleen Iihin muuttamista.

Kuntapalveluista parhaimmat arvosanat saivat varhaiskasvatus ja opetus, yhteiskeskiarvo kouluarvosanoin 8,5.

Barometriin osallistui 415 kotitaloutta (9%). Vastaajista 73 prosenttia oli asunut Iissä yli 10 vuotta ja 90% aikoi jatkossakin asua Iissä.

Pyyntö osallistua vuoden 2019 kuntalaisbarometriin lähetettiin julkisena tiedotteena kaikkiin Iin, Jakkukylän, Kuivaniemen, Olhavan ja Oijärven kotitalouksiin (n. 4 500 kpl). Vastauksia pyydettiin antamaan yksi per kotitalous. Barometriin pystyi osallistumaan vastaamalla verkkokyselyyn tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla.

Kuntalaisbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017.

kuntalaisbarometrin 2019 arvosanat.