Kuntalaisbarometri

Nelostien silta Iin keskustassa.
Iin kunta toteuttaa joka toinen vuosi kuntalaisbarometrin, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden tyytyväisyyttä kunnan palveluihin ja selvitetään kehittämistoiveita.

Kuntalaisbarometri 2021

Kuntalaisbarometri koostui vuonna 2021 neljästä erilaisesta testistä. Testien teemat olivat Parempi arki, Tulevaisuuden odotukset, Unelmien naapurusto ja Oma elämäntapa. Arviointi tapahtui kertomalla, onko väitteen kanssa samaa vai eri mieltä, ja kuinka merkitykselliseksi koki väitteen oman elämänsä kannalta.

Ymmärrystä paikallisesta arjesta

Kuntalaisbarometrin toteutustapaa on kehitetty vuoden 2021 aikana, jotta osallistuminen olisi kuntalaisille houkuttelevampaa. Uudistetulla kuntalaisbarometrilla tavoitellaan tietämystä kuntalaisten kokemasta omasta arjesta.

Kuntalaisbarometri arkisto
Kuntalaisbarometri 2019: Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus, varhaiskasvatuksen ja opetuksen pienet ryhmäkoot sekä valtakunnallisesti näkyvä ilmastotyö arvioitiin Iissä verrokkikuntia paremmaksi.

Vertailtaessa muihin ympäryskuntiin, vastaajien mielestä Ii pärjää paremmin mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa, varhaiskasvatuksen ja opetuksen pienillä ryhmäkoilla sekä valtakunnallisesti näkyvällä ilmastotyöllä. Myös iiläinen luonto sekä turvallisuuden ja yhteisöllisuuden tunne olivat syitä miksi yli 70 prosenttia suosittelisi tutuilleen Iihin muuttamista.

Kuntapalveluista parhaimmat arvosanat saivat varhaiskasvatus ja opetus, yhteiskeskiarvo kouluarvosanoin 8,5.

Barometriin osallistui 415 kotitaloutta (9%). Vastaajista 73 prosenttia oli asunut Iissä yli 10 vuotta ja 90% aikoi jatkossakin asua Iissä.

Pyyntö osallistua vuoden 2019 kuntalaisbarometriin lähetettiin julkisena tiedotteena kaikkiin Iin, Jakkukylän, Kuivaniemen, Olhavan ja Oijärven kotitalouksiin (n. 4 500 kpl). Vastauksia pyydettiin antamaan yksi per kotitalous. Barometriin pystyi osallistumaan vastaamalla verkkokyselyyn tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla.

Kuntalaisbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017.