Jaostot

Hallintosäännössä määritellään kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio sekä niiden välinen toimivallan jako ja päätösvalta.

Katso jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat

Henkilöstöjaosto
Kunnanhallituksen henkilöstöjaostolla on ratkaisuvalta asioissa, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten yleisestä täytäntöönpanoa ja paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymistä. Lisäksi jaostolla on oikeus yleisohjeen antamiseen henkilöstöasioissa. Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan henkilöstöjaoston jäsenet. Esittelijänä toimii hallintojohtaja, jonka ollessaan esteellinen tai estynyt esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Koskela Pekka, puheenjohtaja Paakkola Veli
Tiiro Leena, varapuheenjohtaja Hast Mika
Valaja Sanna Kaleva Oili
Säkkinen Risto Jakku-Hiivala Johanna
Tervonen Petri Lauri Jarmo

Yhdyskuntalautakunnan toimitusjaosto
Yhdyskuntalautakunta nimeää keskuudestaan yksityistielain mukaisia toimituksia varten toimitusjaoston, jossa on kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

Jäsen Varajäsen
Jokela Jari-Jukka, puheenjohtaja Lauri Jarmo
Kalliorinne Hilkka, varapuheenjohtaja Haapaniemi Heli-Hannele
Sanaksenaho Harri Pakonen Kirsimaria

Maapoliittinen jaosto
Maapoliittisen jaoston tehtävänä on ohjata kaavojen suunnittelua ja välittää informaatiota päätöksentekijöille, valmistella kaavoitusta koskevat sopimukset, valmistella kaavojen toteuttamissopimukset, pohtia yhdyskuntarakennetta ja ohjelmoida pitkän aikavälin kaavoitusta, valmistella kasvusuuntaselvitykset, valmistella maanhankinnan tarveselvitykset, varmistaa kasvusuuntia tukevat maareservit, ohjata hintatason määrittelyä ja maanhankintaa sekä valmistella maapoliittisen ohjelma.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tuomela Johannes, puheenjohtaja Alaraasakka Eero
Lauri Jarmo, varapuheenjohtaja Tervonen Petri
Valaja Sanna Häkkilä Taina
Hast Mika Tiiro Leena
Ojala Anne Säkkinen Risto

Elinkeino- ja konsernijaosto
Elinkeino- ja konsernijaoston tehtävänä on valmistella omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjauksen periaatteet, valmistella tytäryhteisöille ja -säätiöille sekä muille yhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, ohjata, seurata ja valvoa tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä valmistella elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä koskevat periaatteet ja seuraa niiden toteutumista.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tuomela Johannes, puheenjohtaja Häyrynen Ahti
Tervonen Petri, varapuheenjohtaja Jeronen Merja
Häkkilä Taina Paakkola Minna
Liedes Teijo Hast Mika
Paaso Aila Vuononvirta Tiina