Rakennusvalvonta

Rakentamisesta määrää maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslupapäätökset tekee rakennustarkastaja.

Rakennustoimintaa Iissä valvoo rakennuslautakunta. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo mielellään rakennushankkeeseen ryhtyviä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Rakennusluvan keskimääräinen myöntämisaika luvan jättämisestä on noin 3 viikkoa.

Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava (aloitusilmoitus) kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun (loppukatselmus) viiden vuoden kuluessa luvan antamisesta. Muistathan sopia katselmusajan luvan voimassaoloaikana. Katso lisätiedot: katselmukset

Katselmusten ajankohta tulee erikseen sopia rakennustarkastajien kanssa. HUOM! Vuonna 2018 myönnetyt rakennusluvat raukeavat vuoden 2023 aikana, jos loppukatselmusta ei ole tehty.

Rakennustarkastajat

Asiakkaita ei oteta toistaiseksi vastaan kunnanvirastolla. Pyydämme asioimaan puhelimitse tai sähköpostitse. Rakennustarkastajat tavoittaa puhelimitse maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9 - 15 välisenä aikana.

Lupien hakeminen

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat (rakennus-, toimenpide, suunnittelutarveratkaisu, poikkeamis-) haetaan verkossa: lupapiste.fi. Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla. Eri osapuolet pystyvät hankenäkymän kautta reaaliajassa seuraamaan asioinnin etenemistä palvelussa sekä täydentämään tarvittavia tietoja – ajasta ja paikasta riippumatta.

Liitteitä

Linkkejä


 

KUULUTUS RAKENNUSLUVAN VIREILLETULOSTA

Pahkakosken Energia Oy on jättänyt rakennuslupahakemukset Iin kuntaan Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaava-alueelle rakennettaville 30 kpl tuulivoimaloille.
Uusi lupa korvaa lainvoiman saadessaan aiemmat lupapäätökset.
Aiemmissa lupapäätöksissä mainittuihin dimensioihin haetaan muutoksia seuraavasti: Roottoreiden halkaisijat enintään 175 m. Napakorkeus n. 140 - 166 m kuitenkin niin, että osayleiskaavamääräysten mukainen kokonaiskorkeus (siiven ylin pyyhkäisykorkeus) 245 m ei ylity. Sijainnit osayleiskaavan tv-alueiden sisällä. Kaikki rakentaminen säilyy osayleiskaavamääräysten ja osayleiskaavan tv-alueiden mukaisena, mukaan lukien suurin sallittu kokonaiskorkeus 245 m. Valtioneuvoston asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) ja asumisterveysasetuksen (545/2015) melutason mukaiset ohjearvot eivät ylity.

Voimalat sijaitsevat Iin kunnan Pahkakosken enklaavialueen sisällä seuraavasti:

 • Voimalat 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25: Pahkakosken yhteismetsä 139-874-1-0
 • Voimala 2: Pajuniemi 139-401-22-79
 • Voimala 3: Siirtola 139-401-8-28
 • Voimalat 6 ja 11: Pahkakosken yhteismetsä 139-874-1-0 ja Pääksniemi 139-401-150-192
 • Voimala 8: Pahkakosken yhteismetsä 139-874-1-0 ja Ylituomisto 139-401-39-130
 • Voimala 20: Pahkakosken yhteismetsä 139-874-1-0 ja Ylimaa 139-401-1-91
 • Voimala 22 ja 28: Tammituuli 139-401-29-111 ja Tammimaa 139-401-29-110
 • Voimala 23: Etiäinen 139-401-150-173, Pentti 139-401-22-44 ja PEDWTG23 139-401-150-202
 • Voimala 24: Etiäinen 139-401-150-173 ja Rötinki 139-401-12-261
 • Voimalat 26 ja 29: Pikkuaho 139-401-200-0
 • Voimala 27: Välimaa 139-401-1-90
 • Voimala 30: Tammimaa 139-401-29-110 ja Alakipinä 139-401-21-15

Rakennuslupahakemus liiteasiakirjoineen on nähtävillä 31.1. - 14.2.2023 Iisi areenan asiointipisteessä aukioloaikoina, osoitteessa Kisatie 2b, 91100 Ii sekä kunnan nettisivulla osoitteessa www.ii.fi/rakennusvalvonta.
    
Naapureille ja asianosaisille sekä muille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin hankkeen toteuttamisella voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus saada tietoja hakemuksesta sekä muistutuksen tekemiseen tai mielipiteen ilmaisemiseen hankkeen johdosta.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti kirjaamo [at] ii.fi, 14.2.2023 mennessä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa rakennustarkastajat Urpo Hyry puh. 050-4302615, sähköposti urpo.hyry [at] ii.fi tai Jukka Lehtola puh.040-5852119 sähköposti jukka.lehtole [at] ii.fi

Hakemuksen liiteasiakirjat: