Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset, joihin kuntalaisella on oikaisuvaatimusoikeus, julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Päätösasiakirjoista on poistettu salassa pidettävät tiedot sekä tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. Kuntalaisilla on oikaisuvaatimusoikeus 21 päivän kuluessa päätöksen julkaisemisesta.

Päätökset ovat nähtävillä verkossa muutoksenhakuajan, jonka jälkeen niitä voi myös pyytää nähtäväksi sähköpostilla kirjaamosta: kirjaamo [at] ii.fi