Konserni

iin kunnan vaakuna.

Iin hallintosäännön (kunnanvaltuusto 12.12.2022) mukaan

kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan sijaisena toimii hallinto- ja talousjohtaja.

Kunnanhallitus vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle.

Toimialajohtajia ovat elinvoimajohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, sivistysjohtaja ja yhdyskuntajohtaja.Operatiivisen johtamisen tukena on kunnanjohtajan johdolla kokoontuva johtoryhmä. Johtoryhmän jäseniä ovat kaikki toimialajohtajat.