Esiopetus

Lapset pyöräilemässä.
Kunnan järjestämä lakisääteinen ja maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Iissä annettava esiopetus noudattaa koulun lukuvuosikalenteria ja se järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden kanssa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan alkuvuodesta. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan lehdessä ja kunnan verkkosivuilla.

Ne lapset, jotka eivät tarvitse varhaiskasvatusta ilmoittautuvat koulujen esiopetusryhmiin. Muina aikoina varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella.

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatustoimisto, Jokisuuntie 2, PL 24, 91101 Ii

Toimistosihteeri Marja-Liisa Viinamäki
p. 050 395 0352marja-liisa.viinamaki [at] ii.fi

Toimistosihteeri Sirpa Rajanti
p. 050 310 6830, sirpa.rajanti [at] ii.fi

Toimistosihteeri Tuula Keskikallio
p. 050 395 0351, tuula.keskikallio [at] ii.fi