Iin kylillä meijän porukasa -hanke

Iin kylillä meijän porukasa
Iin kylillä meijän porukasa -hanke

Hanke on päättynyt.

Iin kylillä meijän porukasa on Iin kunnan hallinnoima työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Hanke on 80-prosenttisesti ESR-rahoitteinen ja se toteutettiin ajalla 1.7.2021–31.8.2023.

Hankkeella halutaan synnyttää paikallista kohtaantoa työtehtävien ja työnhakijoiden välille, edistää osallisuutta, tukea työkykyä ja vahvistaa kylien elinvoimaisuutta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kunnan työllisyyspalveluiden ja kolmannen sektorin välille yhteistyömuotoja, tarjota yhdistystoimijoille tukea ja koulutusta työnantajana toimimiseen sekä pilotoida palkkatukityöllistämistä kolmannelle sektorille – luoda edellytyksiä iiläiselle yhteisöllisen työllistämisen mallille.