Ilmoittautuminen esiopetukseen Iissä lukuvuodeksi 2024-2025

Esiopetukseen ilmoittautuminen ajalla 12.2.-1.3.2024 koskee vuonna 2018 syntyneitä lapsia.

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetusta annetaan 19h/vko lukuvuoden aikana. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien työjärjestystä. Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta esiopetuspaikasta. Esiluokan oppilaalle, jonka koulumatka on yli 3km, kunta järjestää koulukyydin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi kaikki koulureitit arvioidaan Koululiitu-menetelmällä ja liian vaaralliseksi katsottujen reittien osalta järjestetään myös maksuton kuljetus. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa, kunta ei ole järjestänyt kuljetusta päiväkotiin. Lisätietoa koulukuljetuksista ja niihin sovellettavista periaatteista löytyy kunnan verkkosivuilta https://www.ii.fi/koulukuljetukset.

  1. Esiopetuksen toteuttaminen

Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta(hoitoa) esiopetusajan ulkopuolella, sijoittuvat pääasiassa päiväkoteihin. Esiopetus on päiväkodissa maksuton, mutta esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus on maksullista. Päiväkodeissa ei tarjota pelkkää esiopetusta, vaan lisäksi lapsella tulee olla tarve myös varhaiskasvatukselle. Täydentävän varhaiskasvatuksen maksuluokista saa lisätietoa varhaiskasvatuksen nettisivuilta. 
Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat pääasiassa lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2024 - 2025. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esiopetuspaikoista kevään 2024 aikana. 

Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin oppilaalle osoitettuun ryhmään. Mahdollisuuksien mukaan toive pyritään toteuttamaan. Huoltaja vastaa tällöin oppilaan kuljetuksesta. 

Esiopetuksen/koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2024- 2025 on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa helmikuussa.

  1. Kouluissa annettavaan esiopetukseen ilmoittautuminen

Koulujen yhteydessä annettavaan esiopetukseen ilmoittaminen tapahtuu Wilma – ympäristössä. Wilmaan kirjautumisen jälkeen valitaan ylävalikosta kohta ”Lomakkeet” ja sieltä lomake ”Esiopetukseen ilmoittautuminen” Lomakkeeseen täydennetään pyydetyt tiedot ja painetaan lopuksi ”Tallenna tiedot” – painiketta. Kaikille väestötietorekisteristä löytyvien Iin kunnan alueella asuvien vuonna 2018 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään kirjepostina Wilman avainkoodi, jolla huoltajat voivat tehdä itselleen Wilma tunnukset, jos huoltajalla ei ole olemassa Wilma -tunnusta.  Mikäli huoltajalla on jo olemassa Wilma – tunnus, kirjautuminen tapahtuu sen avulla. Lisätietoa esioppilaaksi otosta kouluissa annettavan esiopetuksen osalta saa kouluilta tai opetuksen toimistosihteereiltä tai Iin kunnan nettisivuilta osoitteessa  www.ii.fi/koulut

Tarkempia tietoja kouluilla annettavasta esiopetuksesta antavat:

Aseman koulu, koulunjohtaja Marja Nousiainen, puh. 050 3388 902
Haminan koulu, rehtori Jari-Jukka Jokela, puh. 050 3950 463
Jakun koulu, rehtori Jari-Jukka Jokela, puh. 050 3950 463
Kuivaniemen koulu, rehtori Markku Varanka, puh. 040 6877 871

  1. Kunnallisissa päiväkodeissa annettavaan esiopetukseen ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma – ympäristössä. Wilmaan kirjautumisen jälkeen valitaan ylävalikosta kohta ”Lomakkeet” ja sieltä lomake ”Esiopetukseen ilmoittautuminen” Lomakkeeseen täydennetään pyydetyt tiedot ja painetaan lopuksi ”Tallenna tiedot” – painiketta. Kaikille väestötietorekisteristä löytyvien Iin kunnan alueella asuvien vuonna 2018 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään kirjepostina Wilman avainkoodi, jolla huoltajat voivat tehdä itselleen Wilma tunnukset, jos huoltajalla ei ole olemassa Wilma -tunnusta.  Mikäli huoltajalla on jo olemassa Wilma – tunnus, kirjautuminen tapahtuu sen avulla.

Tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen esiopetuksesta antavat:

Nikkarin päiväkoti, Paula Kinnunen, puh. 040 357 7999
Kotikujan päiväkoti, Tiina Kallio, puh. 040 768 7883
Varhaiskasvatuspäällikkö Virpi Risteelä, puh. 040 773 1783

 

  1. Yksityisissä päiväkodeissa annettava esiopetus 

Iin alueen yksityisissä päiväkodeissa on tavoitteena toimintakaudella 2024-2025 järjestää esiopetusta. Yksityisiin Tikkaskodit Oy:n yksiköihin ja Pilke Tahdin päiväkodin esiopetukseen haetaan yhteisellä lomakkeella Wilma-järjestelmässä. Esiopetus on maksutonta sekä kunnallisessa, että yksityisessä päiväkodissa sekä kouluilla.

Esiopetukseen ilmoittautumisen päätyttyä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esiopetusryhmien muodostamisesta. Ryhmäkoko on vähintään 7 esioppilasta, jotta ryhmä muodostetaan.