Kolme kunnanjohtajaehdokasta jatkaa soveltuvuusarviointeihin

Kunnanhallitus on yhdessä kunnanvaltuuston puheenjohtajiston kanssa haastatellut tiistaina 8.2.2022 neljää Iin kunnanjohtajan virkaa hakenutta. 

Haastatellut olivat Lampi Juha, Manninen Marjukka, Samaletdin Sabah ja Simoska Mika.

Haastatelluista kolme valittiin jatkamaan soveltuvuuden arviointeihin: Manninen Marjukka, Samaletdin Sabah ja Simoska Mika.
Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan valintaa 22.2. ja kunnanvaltuusto 28.2.