Kutsu vuorovaikutukseen 28.11.2023, Väylävirasto

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Penttilä-Aaltokangas, ratasuunnitelma; Oulu ja Ii

Väylävirasto ilmoittaa, että se julkaisee kutsun, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman vuorovaikutusta. (ratalaki 22 § 1 mom)

Kutsu julkaistaan 14.11.2023 Väyläviraston tietoverkossa osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/ryxq/suunnittelu sekä yhdessä tai useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.