Kutsu vuorovaikutukseen 29.11.2023, Väylävirasto

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Akola-Suppilo-Makkarakankaan metsätie, ratasuunnitelma; Ii

Väylävirasto ilmoittaa, että se julkaisee kutsun, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman vuorovaikutusta. (ratalaki 22 § 1 mom)

Kutsu julkaistaan 14.11.2023 Väyläviraston tietoverkossa osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/9xzt/suunnittelu sekä yhdessä tai useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.