Työttömyysturvan väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun

Työttömyysturvaa ja sen ehtoja on parannettu koronaepidemian vuoksi useilla väliaikaisilla muutoksilla, joiden voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun.

Lomautettujen ja työttömien asemaa on helpotettu kevään aikana useilla työttömyysturvan muutoksilla, kuten omavastuupäivien poistamisella ja lyhennetyllä työssäoloehdolla. Lakien voimassaolo jatkuu 31.12.2020 saakka. Lisäksi aiempaa useampi peruspäivärahan saaja voi päästä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin 1.7. alkaen.
Väliaikaiset muutokset, joiden voimassaolo jatkuu tai joiden soveltaminen laajenee:

  • Työttömyysturvan 5 omavastuupäivää on poistettu 16.3.2020 alkaen. Työttömyysetuutta voi saada heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.
  • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu niiden lomautusten aikana, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei kulu 1.7.2020 alkaen myöskään muilla kokonaan tai osittain työttömillä.
  • Työssäoloehtoa on lyhennetty väliaikaisesti palkansaajilla 26 viikosta 13 viikkoon. Yrittäjän niillä perheenjäsenillä, jotka eivät omista yritystä, työssäoloehtoa on lyhennetty 52 viikosta 26 viikkoon. Lyhennetty työssäoloehto on voimassa 16.3.2020 alkaen ja se koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 lukien.
  • Lyhennetty työssäoloehto koskee 1.7.2020 alkaen myös peruspäivärahan saajaa. Työttömyyskassaan kuuluva peruspäivärahan saaja voi siirtyä ansiopäivärahan piiriin, jos hän on työskennellyt työssäoloehdon täyttävässä työssä 13 viikkoa. Vähintään yhden työssäoloehtoon luettavan viikon on täytynyt alkaa 1.7.2020 jälkeen.

TE-palvelut ja työnhakijan velvollisuudet

Vuoden loppuun asti jatketaan myös useita väliaikaisia muutoksia, jotka koskevat TE-palveluiden kanssa asiointia ja työnhakijan velvollisuuksia. Näiden väliaikaisten käytäntöjen mukaan esimerkiksi lomautetun yritystoimintaa tai opintoja ei tutkita TE-palveluissa eikä työllistymissuunnitelman tekemättä jättäminen johda työttömyysturvaoikeuden menettämiseen.
 

Lisätiedot asiakkaille: