Vuoden hyvä YVA-palkinto Yli-Olhavan tuulivoimahankkeelle

Ympäristövaikutusten arviointi -yhdistys (Yva ry) myöntää vuosittain Hyvä YVA-palkinnon vaikutusten arvioinnin kannalta ansiokkaasta menettelystä.

Yva ry on myöntänyt vuoden 2021 Hyvä YVA-palkinnon Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnille.

Hankkeesta vastaavana menettelyssä toimi Megatuuli Oy, YVA-konsulttina toimi Ramboll Finland Oy ja yhteysviranomaisena Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutettiin YVA-lain mahdollistamana yhteismenettelynä. Kaavoituksesta vastaavana viranomaisena toimi Iin kunta.

Palkittavassa menettelyssä vaikutusten arviointi ja Natura-arvioinnit ovat vaikuttaneet selkeästi hankkeen suunnitteluun ja sen reunaehtoihin. Vaikutusten merkittävyyden arviointi on tärkeässä roolissa arviointiselostuksessa. Vaikutukset on arvioitu kattavasti noudattaen merkittävyyden arvioinnin periaatteita. Selkeällä raportoinnilla merkittävät vaikutukset nousevat arvioinnissa myös hyvin esiin.

Tässä hankkeessa YVA-menettely on erityisen onnistuneesti toiminut suunnittelun apuvälineenä ja hanke on kehittynyt siten, että on saavutettu niin ympäristön kuin tekniikankin kannalta toteuttamiskelpoinen kaavaratkaisu. Arvioinnissa on mahdollisuus seurata konkreettisten lieventämiskeinojen merkitystä vaikutusten muodostumiseen ja hankkeen suunnitteluun. YVA-menettelyn ja kaavoitusprosessin aikana vaikutusten lieventämiseksi on päädytty poistamaan alkuperäisestä suunnitelmasta 18 voimalaa ja osaa voimaloista on siirretty ja / tai madallettu. Vaikutusten arvioinnin pääkohdat ja ydinasiat on koottu arviointiselostukseen, jota täydentävät lukuisat erillisselvitykset.

Yli-Olhavan tuulipoiston hankkeeseen voi tutustua verkossa: www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva

Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja ovat YVA-alan vuotuisen päätapahtuman YVA-päivän järjestäminen sekä vuoden Hyvä YVA- ja Hyvä SOVA -palkintojen myöntäminen.

Lisätiedot: yvary.fi

Lisätiedot: Palkintoraadin vpj. Niina Pirttiniemi, p. 040 822 9344