Ei jätettä

koululaiset ilmastojuliste.
Iin kunta toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä jätettä synny. Tässä esimerkkejä toimistamme jätteettömyyden puolesta.

Kalusteet kiertoon -varastojärjestelmä

Käyttämättömät toimistokalusteet kuten pöydät, tuolit, arkistokaapit paljon kallista varastotilaa ja saattavat huonosti säilöttyinä kasvattaa kiinteistöjen paloturvallisuusriskiä. Kaluste- ja materiaalikierrätyksen tueksi on Iin kunnalle koodattu oma Kalusteet kiertoon -verkkosovellus, johon kaikki käyttämättömät kalusteet valokuvataan esittelyteksteineen henkilöstön selattavaksi. Kunnan hankintaohjetta on päivitetty niin, että yksiköt ensisijaisesti katsovat verkkosivustolta tarjonnan ennen kuin täysin uutta kalustetta tilataan. Säästyvistä hankintamenoista voidaan kehittää henkilöstölle pientä kannusteporkkanaa esimerkiksi koulujen energiasäästön 50/50-menetelmän mukaisesti. 

Lisätiedot: Tuunataan työtä projektipäällikkö Veli-Pekka Korhonen

Hävikkittömän hyvää 

Ota Hävikittömän hyvää -reseptikirja arkesi avuksi. 

Kaikissa kunnan toimipisteissä seurataan biojätteeseen menevän ruoan määrää. Ateriapalveluissa käytetään mahdollisimman paljon paikallisia raakaaineita. 

CircLab - Mikrolevästä kosmetiikkaa ja superfoodia

CircLab on Micropolikseen rakennettava uusi T&K -ympäristö, jonka tavoitteena on tuottaa teollisuuden sivuvirroista mm. ravinnerikkaita nestemäisiä lannoitteita. CircLabissa kehitetään myös osaamista sekä uusia kiertotalouden palvelumalleja ja luodaan maakuntaan kierrätyksen klusteri. Toimintaperiaatteena on, että ilmastopositiivisella T&K-työllä teollisuuksien sivuvirroista voidaan kehittää kuluerän ja jätteen sijasta arvokaita tuotekomponentteja. Lisätiedot: greenpolis.fi/projektit/circlab

Vesistöjen kunnostus - Ii tunnetaan puhtaiden vesien antimista

Koskikunnostuksia
Kuivajoella ja Olhavanjoella käynnistyivät kesällä 2020 kunnostushankkeet, joiden avulla parannetaan jokien tilaa ja luodaan paremmat lisääntymis- ja elinolosuhteet lohikaloille, nahkiaiselle ja ravulle. Lapin ELY-keskukselta saatu rahoitus kattaa toimia Kuivajoen osalta vielä ensi vuoden 2021 sekä Olhavanjoella vuoteen 2022 saakka. 

Kutualuekunnostusta ja poikastuotantoalueiden parantamista on Kuiva- ja Olhavanjoen lisäksi toteutettu myös Iijoen vanhassa uomassa. Kutu- ja poikastuotantoalueiden lisäksi vaelluskalojen lisääntymisolosuhteita on edesautettu muun muassa kunnostamalla kalatietä.

Iijoki sopimus 2019- 2023
Iijoki-sopimuksen tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa mm. palauttamalla vaelluskalojen luonnonkierto Iijokeen, parantaa veden laatua vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin, piristää alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä. Läpileikkaavana tavoitteena on luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen Iijoella toimivien tahojen välillä. Sopimuksessa ovat mukana Iijoen vesistöalueen kunnat (Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski.), PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Vapo Oy, Turveruukki Oy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Lue lisää: greenpolis.fi/projektit/iijoki