Ei ylikulutusta

ilmastolupauksia kuntalaisilta.
Iin kunnassa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa. Kuntalaisia osallistetaan mukaan ymmärrettävällä tavalla. Tässä esimerkkejä toiminnastamme ylikulutuksen välttämiseksi.

Koulut ja päiväkodit säästävät lämpöä, sähköä ja vettä

Kaikki Iin kunnan päiväkodit ja koulut ovat mukana energiaseurannassa, jossa tarkkaillaan kuukausittain lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta ja toteutetaan energiatehokkuustoimenpiteitä yhdessä oppilaiden kanssa. Ideana on opettaa ja oppia kestävää kehitystä.

50/50 –mukaisesti, kunta palauttaa koululle ja päiväkodille puolet siitä rahallisesta säästöstä, jonka nämä energiansäästöllään saavat mahdollisesti aikaan. Oppilaat saavat itse päättää säästörahan käytöstä. Säästöillä on hankittu mm. välitunti- ja liikuntavälineitä koko koulun käyttöön.

Seurantajaksolla 1/2021-7/2022 Iin koulut ja päiväkodit säästivät yhteensä 46 141,10 euroa, josta kunta palautti takaisin 20 591,29 euroa.

Paikallista -merkki on lupaus kestävästä yritystoiminnasta

Iiläiset Paikallista -merkin yritykset ovat antaneet lupauksen hyödyntää resursseja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vähentää hiilidioksidipäästöjänsä. Mukana on jo noin 50 yritystä.

Lisätiedot: micropolis.fi/yrityspalvelut sekä somessa: Facebook.com/paikallista 

Paikallista -yhteistyössä ovat mukana Iin Yrittäjät ry, Kuivaniemen Yrittäjät ry ja kunnan elinkeinojen kehittämisestä vastaava Micropolis Oy.

Esimerkkejä kuntalaisten osallistamisesta

Energiaporinoiden avulla on jalkauduttu iiläisiin yhdistyksiin ja järjestöihin. Energiaporinoissa on mm. tietovisailuilujen lomassa välitetty tietoa ja opastusta kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen liittyvistä asioista. Kaikille avoimia yhteishankintoja on järjestetty mm. aurinkovoimaloista, kompostoreita ja ilmalämpöpumpuista. Lisäksi Iin Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille kulutukseen ja materiaalikiertoihin liittyviä kurssia ja kierrätysmateriaaleja hyödynnetään opetuksessa.

IlmastoAreena

Kaikille avoimessa ilmastonmuutoskeskustelun foorumissa äänessä ovat poliittinen johto, suuryritysjohto, mediatalot, kansalaisjärjestöt ja kolmas sektori, taiteen, tieteen ja viihteen edustajat sekä kansalaiset – me kaikki. Lisätiedot ja ohjelma: ilmastoareena.fi