Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Voit rakentaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita, kun osallistut kuntouttavaan työtoimintaan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on:

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa. Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

LINKIT

TE-palvelut - kuntouttava työtoiminta

THL - kuntouttava työtoiminta

 

YHTEYSTIEDOT

Työllisyyspalveluiden neuvonta ja ohjaus
p. 040 161 3212 (klo 9:00-15:00)

OMAVALMENTAJAT

Aino Laurila, p. 050 312 8778 / p. 0295 0566 47 (aino.laurila [at] te-toimisto.fi)
Jenna Isokangas, p. 040 161 3210
Milla Lakso, p. 040 157 9889
Satu Saarela, p. 050 338 3977
Maija Takkinen, p. 040 161 3211

Käyntiosoite: Iin Micropolis, Piisilta 1 (B-siipi), 91100 Ii

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] ii.fi