Millaista on työskennellä Iin kunnassa?

Moniosaaja Henna ja toimitilahuoltaja Johanna: "Asiakkailta saatu arvostus ja kiitos sekä hyvä työympäristö tekevät päivästä merkityksellisen" 

Moniosaajan tehtävässä tarvitaan joustoa ja sopeutumista erilaisiin tilanteisiin. Päivät sisältävät vastuullisia ja monipuolisia tehtäviä puhdistukseen ja ruokahuoltoon liittyen.

Aamulla Henna aloittaa työpäivänsä yleensä kahdeksalta tilojen puhtaudesta huolehtimisella. Koululuokat, käytävät, sosiaalitilat ja saniteettitilat puhdistetaan päivittäin. Aamupäivän aikana on tulossa kuormanpurkua, kouluruoan valmistelua sekä ruoan esillepanoa. Ruoan lämpötiloja seurataan päivittäin. Näin Henna varmistaa oppilaille ja henkilökunnalle siistin ja turvallisen oppimisympäristön.  

Henna

Moniosaajan työssä tärkeää on oma-aloitteisuus, sosiaaliset taidot ja reipasmieli

"Olen ainut moniosaaja meidän koulussamme, ja koulun muun henkilökunnan kanssa vietetyt aamukahvit ja ruokatunnit ovat tärkeä osa sosiaalista verkostoa", Henna kertoo. Työkavereihin pidetään yhteyttä Whatsapp-sovelluksen avulla ja työkavereita tavataan erilaisissa koulutuksissa ja vapaa-ajalla. Työ ei muutenkaan ole yksinäistä ja siitä pitävät huolen noin 100 oppilasta ja opettajat. Oppilaiden kanssa on mukava tehdä töitä ja siihen vahvuutta on tuonut mm. Hennan perhepäivähoitajan tutkinto.

Koulutuksen kautta vahvuutta työskentelyyn

Moniosaajan tehtäväkuvaan kuuluu yhtenä osana myös ravitsemusosaaminen. Hennan  on koulutukseltaan myös Hotelli-, ravintola- ja catering-ala kokki.

"Meidän tulee hallita erilaiset erityisruokavaliot, allergiat sekä ravitsemukseen liittyvät suositukset. Työssä tarvitaan myös palveluhenkisyyttä ja asiakkaan aitoa kohtaamista", hän kertoo.

Henna on osallistunut kunnan järjestämään puhtauspalvelutyöryhmään, jossa käydään työntekijän näkökulmasta mm. perussiivoukset. Hennalla on mentori, jolta hän voi kysyä apua. Työtehtävät käydään perusteellisesti läpi perehdytysvaiheessa. 

Ole ylpeä ammatistasi ja puhtaudesta, jota luot.

"
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tilojen puhtauteen, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Tämä voisi olla puhtauspuolella työskentelevien motto”, toimitilahuoltajana työskentelevä Johanna kiteyttää työtänsä. Tällä tavalla hän haluaa innostaa puhtauspuolella työskenteleviä ja sinne hakeutuvia työntekijöitä.

Johanna

Toimitilahuoltajan tehtäviin sisältyy kohteiden puhtauspalveluiden suunnittelua ja toteutusta. Johannan kohteita ovat terveyskeskus, hoito- ja hoivaosasto sekä päivätoimintakeskus. Johanna tekee tarkkaa siivoustyötä, jossa hän kokeekin olevansa parhaimmillaan.

”Päivät yleensäkään ei mene saman kaavan mukaan, joten täällä työskentely on yhtä yllätystä. Pitkä pinna ja lehmän hermot, niitä tarvitaan!", Johanna naurahtaa.

Johanna on osallistunut kunnan mentorikoulutukseen ja aloittaa toimimaan tiimivastaavana esimiehensä apuna. ”Olen päässyt etenemään työurallani juuri sen verran kuin tällä hetkellä minulle sopii. Koen, että pääsen toteuttamaan itseäni suunnittelemalla perussiivouksia ja muita harvemmin tehtäviä töitä.”.  Samaan aikaan Johanna suorittaa oppisopimuksella puhdistus- ja kiinteistöpalvelunalan ammattitutkintoa.

 

 

Lukion uskonnon ja psykologian opettaja Pasi: ”Maailman paras työ”

Raumalta kotoisin oleva Pasi on asunut Iissä jo seitsemän vuotta. Iihin hän saapui töiden perässä. Nuorena käytyjen lukion ja ammattikoulun kokkipuolen jälkeen hän alkoi kaipaamaan sosiaalisempaa työnsarkaa. Teologian opinnot veivät lopulta opetusalalle. Psykologiassa häntä kiehtoo ihmisen mysteeri, ja opettajan työssä innostavinta onkin pohjimmiltaan juuri erilaisten ihmisten kohtaaminen.

Pasi

Opettajan työpäivä rytmittyy oppituntien mukaan. Työpäivien tahti vaihtelee jaksoittain, välillä opetusta on tiiviisti ja välillä päivät ovat kevyempiä. Osa työstä on opetuksen valmistelua, jota voi tehdä missä tahansa, ja Pasi tekeekin sitä paljon kotoa käsin. Työtehtäviin lukeutuu opetuksen lisäksi myös arviointityötä, yhteydenpitoa huoltajiin, opiskelijoihin ja kollegoihin. Kokouksiakin on jonkin verran, yleensä viikoittain. 

Pasi on opettajan työn ohella myös Iin lukion opiskelijakunnan ohjaaja. Hän toimii opiskelijoiden etuja valvovan järjestön ja opettajien välisenä yhteyshenkilönä. Yhdessä opiskelijakunnan kanssa he järjestävät esimerkiksi tapahtumia. Pasin mielestä parasta opettajan pestissä on se, että pääsee tekemään nuorten kanssa työtä, jota he itse pitävät mielekkäänä. 

Nuoret ovat Pasin mukaan samalla työn sekä paras että haastavin asia

"Teini-käiset nuoret alkavat ajattelemaan, kyseenalaistamaan ja vänkäämään asioista. Siinä on jotain kaunista. Sellaista tiettyä särmää, josta tykkään", hän kertoo.

Joskus opettajat näkevät, että opiskelijan elämässä voi olla isoja haasteita, ja vaikka he antaisivat kaiken mahdollisen tuen, niin silti on asioita, joihin opettajat eivät voi vaikuttaa. Toisaalta onnistumiset ovat sitten sitäkin mahtavampia. 

 

”Tässä työssä oppii tuntemaan ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavoin. Ja tässä näkee myös ihmisten kasvun, ja se muutos on kolmessa lukiovuodessa ihan mieletön. On hienoa, kun ne muutokset ovat positiivisia. Kun näkee vaikka epävarman nuoren löytävän itsensä ja lähtevän aivan uusin eväin elämään.”

Myös työkavereihin mahtuu koko ihmiselämän kirjo. Hän kehuukin kollegoitaan vuolaasti.

”Täältähän löytyy koko ihmiskunta pienoiskoossa, eli on monenlaisia ihmisiä. Ja on mahtavaa, että tulemme silti todella hyvin toimeen. On hauska nähdä tällainen pienimuotoinen maailmanrauha omalla työpaikalla.”  

Pasin kuvailee Iitä paikaksi, jossa voi vaikuttaa aika paljon omaan työhönsä ja siihen, miten täällä viihtyy.

”Ii on ihmisen kokoinen kunta. Tämä on hyvin inhimillinen organisaatio, koska Ii on kohtalaisen pieni ja ketterä. Täällä voi rohkeasti avata suunsa ja käydä keskustelua.”

 

Varhaiskasvatuksen opettaja Riina: "Haluan olla mukana tekemässä lapsuudesta hyvän.”

Riina on toiminut varhaiskasvatuksen opettajana Iissä vuoden. Lukion jälkeen hän suoritti sosionomiopinnot, joissa hän suuntautui lapsiin ja nuoriin, sekä opiskeli samalla varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden.

”Suurimman osan harjoittelusta tein päiväkodissa, ja se tuntui jotenkin omalta jutulta”. 

Riina sanoo pitävän päiväkotityössä erityisesti siitä, että tehtävässä voi hyödyntää omia vahvuuksiaan, kuten laulamista ja kädentaitoja. Työpäivät vaihtelevat todella paljon ja työtahti riippuu siitä, paljonko lapsia on paikalla ja mitä suunnitelmia päivän varalle on tehty. Työtehtäviin lukeutuu muun muassa lasten perushoitoa, opetuksen suunnittelua ja leikkiä. Lisäksi on paljon ulkoilua, toimintatuokioita ja pukemistilanteita. Varsinkin pienten lasten kanssa työ on myös perushoitoa: vaippojen vaihtoa, pukemista ja nukuttamista. 

”Pienillä lapsilla tämä on enemmän sellaista arjen pedagogiikkaa. Pienistä hetkistä tehdään opetustilanteita, voimme esimerkiksi laulaa vaatteita pukiessa. Tässä on koko päivä tavallaan sitä opetustilannetta. Harjoitellaan arjen keskellä taitoja.”

Vahva yhteishenki

Riina kiittelee Iin työkavereitaan rautaisiksi ammattilaisiksi. ”He ovat ihania ja huomaavaisia. Työkaverit ovat yksi syy siihen, että töihin voi tulla hyvällä mielellä.”

Parasta Riinan työssä ovat onnistumisen tunteet, jotka syntyvät silloin, kun lapsi oppii uutta tai innostuu jostain uudesta asiasta. Haastavinta on ajoittainen kiireen tunne, josta voi Riinan mukaan oppia pois. Välillä hän sanoo murehtineensa, miten korona-aika vaikuttaa lasten tulevaisuuteen ja miten perheissä jaksetaan pandemian keskellä. Mutta päiväkodin yhteishenki on todella vahva, ja siihen lukeutuu myös yhteistyö vanhempien kanssa. 

”Iissä kehitetään varhaiskasvatusta jatkuvasti, ja täällä on paljon hankkeita, joihin pääsee itsekin mukaan vaikuttamaan”, Riina kiittelee.