Ii on Suomen paras päästövähentäjä ja ilmastotavoitteessaan 30 vuotta EU:ta edellä.

Hyödynnä Iin edelläkävijyys ja maine yrityksesi liiketoiminnassa. Tarjoamme asiantuntijuutta kiertotalouden ja sivuvirtojen hyödyntämiseen ja etsimme kestävät sijoituskohteet. 

Tulevaisuuden teknologiat

Kehitämme mm. ravinteiden kierrätystä, levätuotantoa, kalankasvatusta, luonnontuotteiden / ravintolisien ja kosmetiikan valmistusta.

Ilmastotiimi käytössäsi

Asiantuntijamme auttavat kiertotalouden ja sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Vain uusiutuvaa energiaa

Iissä on yksi Suomen suurimmista tuulivoimakeskittymistä. Puhdasta energiaa tuotetaan yli 10 x kulutukseen verrattuna.

Kansainvälinen näkyvyys

Olemme Euroopan ilmastotyön parhaimmistoa, hyödynnä näkyvyys liiketoiminnassasi. 

 


 

Ota yhteyttä!

"Hyötyisikö yrityksesi kiertotalouden sivuvirroista?"

Uuden ajan teknologiat, CirLab:n ja kiertotalouspuiston, sekä uusien liiketoimintamallien ja yritysyhteistyön kehittäminen.

Pihla Hasan
Projektipäällikkö
p. 050 338 0983

pihla.hasan [at] micropolis.fi

 


Tutkimusympäristö Circlab

Tarjoamme kiertotalouden testausmahdollisuuksia yrityksille. Kehitämme mm. teollisuuden sivuvirroista ravinnerikkaita nestemäisiä lannoitteita mikrolevän ja puhtaan ruoan tuontantoon.

Haemme yrityskumppaneita seuraavilta aloilta

  • Luonnontuotteiden, ravintolisien ja kosmetiikan valmistajat
  • Levätuonto
  • Materiaalien käsittely, jätehuolto, kierrätysterminaali
  • Bio- ja vesiteknologia, analytiikka ja konsultointi
  • Turvetuontanto
  • Kalanjalastus
  • Runsaatti vettä kuluttava suurteollisuus Oulun ja Kemi-Tornion alueella.

Circlab ja Feasib Analytics yhteistyöhön

Feasib Analytics tarjoaa vesi ja maaperän näytteenottoa ja analyysipalveluita, sekä monipuolisia kiertotalouden kehityspalveluita. Palvelumme laajentuu myös mikrolevien kasvatuskokeisiin, joita tarjoamme kahdella Iissä sijaitsevalla uudenaikaisella laitteistolla. Mahdollisia sovelluskohteita ovat mm. hiilidioksidin talteenotto, teollisuuden sivuvirtojen ja jätevesien käsittely, lannoitteiden valmistus ja elintarviketuotanto. Odotamme innolla uusia kehityshaasteita tulevan yhteistyön myötä.

Markus Latvala
Toimitusjohtaja

Feasib Analytics 

feasib.com/analytics

 


"Yhteistyö CircLabin kanssa on ollut sujuvaa ja olen saanut tarvittavaa apua prosessin kehittämiseen ja rahoituksen hakuun."

Fish Group Finland
Timo  ja Annamari Karjalainen

 


 

Suot ovat tulevaisuuden sijoituskohde

Me teemme Iissä töitä sen eteen, että soita merkittävinä hiilinieluina ennallistetaan. Ennallistaminen palauttaa samalla arvokkaita suoelinympäristöjä ja estää ravinteita valumasta vesistöön. Puhtaat purot ja joet tarjoavat kaloille hyvät elinolosuhteet. Sijoittamalla soihin tuet siis sekä hiilinieluja, luonnon monimuotoisuutta ja veden laatua.
 
 

Ota yhteyttä!

"Keskustellaan mahdollisuuksista Iijoen alueella."

Lauri Rantala
Iijoen kehittämiskoordinaattori
p. 040 647 5475
lauri.rantala [at] micropolis.fi

Vesistövision ja toimenpideohjelmaan kuuluvien hankkeiden toteuttaminen, Iijoen neuvottelukunta, Iijoki Foorumit