Keskustan rannan alueen ideakilpailu

wanhan haminan rannikkoa.
Iin kunta järjestää suunnittelukilpailun yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kilpailu on osa Iin 650 juhlavuotta.

Rannan suunnittelukilpailuun 76 ehdotusta

(Muokattu 3.6.2024: Tuomaristo on päättänyt hyväksyä kilpailuun mukaan kaksi kilpailutyötä, nro 75 ja nro 76, jotka olivat lähetty ajoissa, mutta vastaanotettiin kilpailuajan päätyttyä, syy oli lähetyksessä ilmennyt tekninen ongelma. Ehdotukset on lisätty otakantaa.fi palveluun sekä ovat mukana näyttelyssä.)

Yleisö voi tutkia ja kommentoida kaikkia kilpailuehdotuksia otakantaa.fi -verkkopalvelussa ajalla 23.5.-9.6.2024. Lisäksi havainnekuvista on näyttely 5.6.-18.8. Nätteporin aulassa kirjaston aukioloaikoina.

Kaikista kilpailutöistä on julkaistu verkkopalvelussa selostus ja neljä havainnekuvaa (planssia), joissa esitetään alueelle esimerkiksi asuinrakentamista, julkisia tiloja, ulkotiloja sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Kilpailutöistä on piilotettu tekijätiedot, myös tuomaristo arvostelee työt ilman tekijätietoja. 

Verkkosivustolla kommentointi ei vaadi kirjautumista tai tunnistautumista. Kilpailun järjestäjällä on oikeus piilottaa epäasiallisia kommentteja. Määräaikaan mennessä saatu palaute kootaan tuomaristolle tiedoksi ja palautetta voidaan hyödyntää alueen kaavoituksessa ja muussa jatkosuunnittelussa.

Tutki ja kommentoi ehdotuksia: 

otakantaa.fi/fi/hankkeet/991/

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Iin keskustassa, jossa sijaitsevat mm. nykyisellään käytöstä poistuvat Iin kunnanvirasto sekä kirjasto- ja kulttuuritila Nättepori. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä Iin Wanhan Haminan asuinalue ja Iin kirkko.

Alueen kehittäminen on yksi Iin strategisista tavoitteista
Suunnittelukilpailulla haetaan alueelle ideoita asuin- ja julkisesta rakentamisesta sekä palveluista. Suunnitelmia käytetään kaavoituksen ja toteutuksen pohjatyönä. Tavoitteena on löytää maisemallisesti, liikenteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisia ja oivaltavia ratkaisuja kuntakeskuksen paraatipaikalle.

Kilpailu järjestetään suppeana suunnittelukilpailuna.

Kuva1: Suunnittelualueen rajaus joelta päin.

Kuva2: Suunnittelualueen rajaus rannalta päin.

Kuva 3: Karttarajaus

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 55 000 euroa seuraavasti:

  • 1. palkinto 20 000 euroa
  • 2. palkinto 15 000 euroa
  • 3. palkinto 10 000 euroa

Lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5 000 euroa. 

Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tuomaristo voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaisesti 7% palkinnoista. Kilpailun palkinnoille on haettu verovapautta.

Tuomaristo

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa tuomaristo, johon kuuluvat, Iin kunnan nimeäminä:

  • Johannes Tuomela, Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja
  • Teijo Liedes, Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja
  • Marjukka Manninen, Iin kunnanjohtaja, tuomariston puheenjohtaja
  • Helena Illikainen, Iin kunnan elinvoimajohtaja, arkkitehti
  • Tapani Pukinkorva, Iin kunnanarkkitehti, arkkitehti SAFA

Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä:

  • Outi Palosaari, arkkitehti SAFA ja maisema-arkkitehti MARK
  • Sami Vikström, arkkitehti SAFA

Tuomariston sihteerinä toimii Iin kunnan viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Saksio.

Voittajien julkistaminen

Voittajat julkistetaan syyskuussa 2024. Kilpailun tulos ja arvostelupöytäkirja julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Tulos julkaistaan myös SAFAn verkkosivuilla (safa.fi), Arkkitehtiuutisissa, sekä muissa SAFAn viestintäkanavissa.

Aikataulu 

Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida kaikkia ehdotuksia ajalla 23.5.-9.6.2024 ennen tuomariston ratkaisua. Tuomaristo julkistaa voittajat syyskuussa. Havainnekuvista näyttely Nätteporissa 5.6.-18.8.2024 kirjaston aukioloaikoina.

Menneet:
Ehdotusten jättöaika 23.2.- 20.5.2024.

Kilpailuinfo suunnittelijoille 28.2.2024 ja omatoiminen tutustuminen alueeseen.

Vastaukset esitettyihin kilpailukysymyksiin on julkaistu 8.4.2024.

Lisätiedot

kilpailusihteeri Anna Saksio
ideakilpailu [at] ii.fi (ideakilpailu[at]ii[dot]fi)

Iin kunta