Keskustan rannan alueen ideakilpailu

wanhan haminan rannikkoa.
Iin kunta järjestää suunnittelukilpailun yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kilpailu on osa Iin 650 juhlavuotta.

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Iin keskustassa, jossa sijaitsevat mm. nykyisellään käytöstä poistuvat Iin kunnanvirasto sekä kirjasto- ja kulttuuritila Nättepori. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä Iin Wanhan Haminan asuinalue ja Iin kirkko.

Alueen kehittäminen on yksi Iin strategisista tavoitteista
Suunnittelukilpailulla haetaan alueelle ideoita asuin- ja julkisesta rakentamisesta sekä palveluista. Suunnitelmia käytetään kaavoituksen ja toteutuksen pohjatyönä. Tavoitteena on löytää maisemallisesti, liikenteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisia ja oivaltavia ratkaisuja kuntakeskuksen paraatipaikalle.

Kilpailu järjestetään suppeana suunnittelukilpailuna.

Kuva1: Suunnittelualueen rajaus joelta päin.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus esittää tuomaristolle kilpailua koskevia kysymyksiä. Määräaikaan mennessä (22.3.2024) esitetyt kysymykset on käsitelty anonyymisti kilpailusihteerin toimesta. 

Kilpailuinfo 28.2. ja omatoiminen alueeseen tutustuminen

Järjestimme ammattisuunnittelijoille infon kilpailusta keskiviikkona 28.2.2024 klo 12-13 Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii) sekä etäyhteydellä. 

Suunnittelualueeseen voi tutustua omatoimisesta.

Kuva2: Suunnittelualueen rajaus rannalta päin.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 55 000 euroa seuraavasti:

  • 1. palkinto 20 000 euroa
  • 2. palkinto 15 000 euroa
  • 3. palkinto 10 000 euroa

Lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5 000 euroa. 

Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tuomaristo voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaisesti 7% palkinnoista. Kilpailun palkinnoille on haettu verovapautta.

Tuomaristo

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa tuomaristo, johon kuuluvat, Iin kunnan nimeäminä:

  • Johannes Tuomela, Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja
  • Teijo Liedes, Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja
  • Marjukka Manninen, Iin kunnanjohtaja, tuomariston puheenjohtaja
  • Helena Illikainen, Iin kunnan elinvoimajohtaja, arkkitehti
  • Tapani Pukinkorva, Iin kunnanarkkitehti, arkkitehti SAFA

Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä:

  • Outi Palosaari, arkkitehti SAFA ja maisema-arkkitehti MARK
  • Sami Vikström, arkkitehti SAFA

Tuomariston sihteerinä toimii Iin kunnan viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Saksio.

Kilpailuehdotusten sisäänjättö

Kilpailuehdotuksen PDF-tiedostojen tulee kokonaisuudessaan olla lähetettynä wetransfer.com -verkkopalvelun kautta osoitteeseen: ideakilpailu [at] ii.fi (ideakilpailu[at]ii[dot]fi) 20.5.2024 klo 15.00 (Suomen aikaa) mennessä. Osallistujan on säilytettävä tiedostokopio kilpailuehdotuksestaan.

Kilpailuehdotusten kommentointi

Kaikki arvosteluun hyväksytyt kilpailuehdotukset julkaistaan kilpailuajan umpeuduttua. Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida kaikkia ehdotuksia ajalla 23.5.-9.6.2024 ennen tuomariston ratkaisua. Linkki kommentointisivustolle avataan 23.5.2024.

Määräaikaan mennessä saatu palaute kootaan tuomaristolle tiedoksi. Palautetta voidaan hyödyntää alueen kaavoituksessa ja muussa jatkosuunnittelussa.

Voittajien julkistaminen

Voittajat julkistetaan syyskuussa 2024. Kilpailun tulos ja arvostelupöytäkirja julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Tulos julkaistaan myös SAFAn verkkosivuilla (safa.fi), Arkkitehtiuutisissa, sekä muissa SAFAn viestintäkanavissa.

Aikataulu 23.2.- 20.5.2024

Kilpailu avataan 23.2.2024 ja kilpailuehdotusten sisäänjättö 20.5.2024 klo 15 mennessä.

Kilpailuinfo suunnittelijoille on järjestetty 28.2.2024. Omatoiminen tutustuminen alueeseen.

Vastaukset esitettyihin kilpailukysymyksiin on julkaistu 8.4.2024.

Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida kaikkia ehdotuksia ajalla 23.5.-9.6.2024 ennen tuomariston ratkaisua. Tuomaristo julkistaa voittajat syyskuussa.

Lisätiedot

kilpailusihteeri Anna Saksio
ideakilpailu [at] ii.fi (ideakilpailu[at]ii[dot]fi)

Iin kunta